Tájékoztató fűtési támogatásról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete értelmében a nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként fűtési támogatás nyújtható.

Fűtési támogatást minden év október 1. napjától november 15. napjáig lehet igényelni.

A támogatás jövedelemfüggő, az egy főre eső jövedelem a legméltányosabb esetben sem haladhatja meg a 76.950,-Ft összeghatárt.

A fűtési támogatás összege december, január, február, március hónapokra, havi 4.000.- Ft.  A támogatás egy összegben, január hónapban kerül folyósításra.

A támogatás iránti igénylőlap a Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Szociális Irodáján, valamint az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján vehető át, továbbá a hivatal https://www.bp16.hu/ugyek/szocialis-ugyek honlapjáról tölthető le.

A kérelmet 2019. november 15. napjáig a Szociális Irodán lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

A támogatással kapcsolatban részletes információk a 4011- 424, 4011- 429, 4011- 568, 4011- 682 és a 4011-428 telefonszámokon kérhetők.

 

                                                                                                Ács Anikó

                                                                                              alpolgármester