Ugrás a tartalomra

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet 1 fő családsegítő munkakör betöltésére

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

pályázatot hirdet

1 fő családsegítő munkakör

betöltésére

a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegységébe

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.

A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkaidő

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Cziráki u. 22.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • felsőfokú, szakirányú végzettség az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendeletben előírtak szerint
  • lehetőleg 1-3 éves szakmai tapasztalat
  • munkakör betöltésénél előnyt jelent: középfokú angol nyelvvizsga

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- családsegítő munka a Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység gyermekjóléti csoportjában

– prevenciós programok szervezése és lebonyolítása

A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2022. augusztus 29. A munkakör a sikeres elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki u. 22.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanuláné Kurdi Ágnes nyújt a +36-1/403-0001-es telefonszámon.