Ugrás a tartalomra

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet 1 fő családsegítő munkakör betöltésére

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet 1 fő családsegítő munkakör betöltésére
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegységébe

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkaidő

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Cziráki utca 22.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • felsőfokú, szakirányú végzettség az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendeletben előírtak szerint
 • lehetőleg 1-3 éves szakmai tapasztalat

A munkakör betöltésénél előnyt jelent: középfokú angol nyelvvizsga
 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • családsegítő munka a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység gyermekjóléti csoportjában
 • prevenciós programok szervezése és lebonyolítása, kapcsolattartás a jelzőrendszeri intézményekkel
   

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 •  végzettséget igazoló okiratok
 •  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 7.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2022. december 13.

A munkakör a sikeres elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki u. 22.), illetve e-mailen a következő címre: info@napraforgo16.hu

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanuláné Kurdi Ágnes nyújt a +36-1/403-0001-es telefonszámon.