Ugrás a tartalomra

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet 2 fő óvodai és iskolai szociális munkás munkakör betöltésére 

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ „A közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján  pályázatot hirdet 2 fő óvodai és iskolai szociális munkás munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan.
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkaidő

A munkavégzés helye: Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ (1163 Budapest, Cziráki utca 22.)

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • felsőfokú, szakirányú végzettség az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendeletben előírtak szerint
  • lehetőleg 1-3 éves gyermekvédelmi szakmai tapasztalat
  • munkakör betöltésénél előnyt jelent: mediátori képzettség, élménypedagógiai ismeretek

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a Család- és Gyermekjóléti Központ mint intézményegység óvodai és iskolai szociális munkacsoportjában. A kerületi óvodákban és iskolákban prevenciós csoportok szervezése és lebonyolítása, egyéni fogadó órák tartása szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak, a jelzőrendszer működésének segítése, gyermekvédelmi feladatok ellátása, teammunkában való részvétel.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • végzettséget igazoló okiratok
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 7.
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2022. december 13.

Az álláshely az elbírálást követően betölthető.

A pályázat benyújtásának módja postai úton a pályázatnak a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki u. 22.), illetve e-mailen a következő címre: info@napraforgo16.hu

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanuláné Kurdi Ágnes nyújt a +36-1/403-0001-es telefonszámon. Intézményünkről a www.napraforgo16.hu oldalon tájékozódhat.