Ugrás a tartalomra

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet asszisztensi munkakör betöltésére

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

„A közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján 

pályázatot hirdet

1 fő asszisztensi munkakör

betöltésére

a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegységébe

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkaidő

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Cziráki u. 22.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • szakirányú végzettség az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, és a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendeletben előírtak szerint
  • lehetőleg 1-3 éves szakmai tapasztalat

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Asszisztensi munka a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegységben; az intézmény kiadványainak és szakmai anyagának szövegszerkesztése; kapcsolattartói feladat ellátása az intézmény rendszergazdájával.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 5.

A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki u. 22.), elektronikus úton Matolcsi Ildikó részére a napraforgo.info@bp16.hu címre.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanuláné Kurdi Ágnes és Matolcsi Ildikó nyújt a +36-1/403-0001-es telefonszámon.