Építész műszaki ellenőrt keresünk

Pályázat

Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Műszaki Ügyosztály

Intézményfejlesztési Iroda

Építész műszaki ellenőr

munkakör betöltésére.

 

 

Állás megnevezése

 • Építész műszaki ellenőr

 

A közszolgálati jogviszony időtartama

 • Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye

 • 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör

 • önkormányzati beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása,
 • engedélyezési eljárások koordinálása, bonyolítása,
 • pályázati és közbeszerzési eljárások műszaki előkészítése,
 • tervezési és vállalkozási szerződések előkészítése,
 • kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel,
 • műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése,
 • Önkormányzati tulajdonú létesítmények karbantartási, hibaelhárítási munkáinak megszervezése
 • Képviselő-testület munkájának segítése, önkormányzati feladatok döntésre történő előkészítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész végzettség
 • Műszaki ellenőri jogosultság megléte,
 • Kivitelezésben, beruházásban szerzett - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • ÉTDR és E-építési napló felhasználói ismerete
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

Előnyt jelent

 • TERC program ismerete felhasználói szinten,
 • Köztisztviselői alap,- és szakvizsga,
 • Jó érdekérvényesítési, szervezési és kommunikációs képesség,
 • Kreatív, optimista szemléletmód,
 • Anyagokban és technológiákban való jártasság,
 • B kategóriás jogosítvány, valamint gépkocsivezetési gyakorlatban jártasság.

 

A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások

 • önéletrajz a 87/2019. (IV.23. Korm. rendeletben foglaltak alapján
 • végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata, 
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • Az elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 25.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a jegyző dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal – a pályázat kiírója  -fenntartja jogát a pályázati eljárás indokolás nélkül történő eredménytelenné nyilvánítására.

A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

 

A jelentkezés benyújtásának módja

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Építész  műszaki ellenőr
 • Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba
 • Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka [kukac] bp16 [pont] hu  e-mail címen keresztül,  a  pályázat részeként benyújtandó iratokkal együtt

 

A munkakörrel kapcsolatos további információt Pordán Rita Dóra Intézményfejlesztési Irodavezető nyújt, a 06/1-4011-516 telefonszámon.