Ugrás a tartalomra

Intézményvezetőt keres a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

pályázatot hirdet

a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

(1165 Budapest, Veres Péter út 157.)

intézményvezetői, igazgatói munkakör (vezető állású munkavállaló) betöltésére

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Az intézményvezetői munkakör időtartama: határozott időre, 5 évre szól

A munkakör betöltésének kezdő napja: 2021. május 1.

A munkakör betöltésének befejező napja: 2026. április 30.

A munkavégzés helye:

 • Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 1165 Budapest, Veres Péter út 157.
 • Tóth Ilonka Emlékház (1162 Budapest, Állás u. 57.)
 • Cinkotai Tájház (1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 16.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmény irányítása, ellenőrzése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a folyamatban lévő programok szakszerű folytatása, új tevékenységek bevezetése, együttműködés a fenntartóval és a társintézményekkel.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
  • nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,         
 • Végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó fényképpel ellátott szakmai és személyes önéletrajza,
 • Szakmai helyzetelemzésre épülő részletes szakmai és vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel,
 • A végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány),
 • Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével,
 • Nyilatkozat a személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához való hozzájárulásról,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja-e,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet és annak hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és
 • Megfelelés a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 25.

Javadalmazásra, illetve a megállapítás módjára vonatkozó információk:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései, valamint az illetménykiegészítést illetően a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján kerül megállapításra.

Egyéb juttatás az intézmény éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosított (Cafetéria, közlekedési költségtérítés).

 A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot írásban, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Irodájához kell eljuttatni - zárt borítékban.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ intézményvezetői, igazgatói munkakörének betöltésére.

Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

További információt nyújt:

Hír kategória
Közzétéve
2021. 02. 05. - 08:34
Utoljára szerkesztve
2021. 02. 05. - 08:38