Mélyépítési ügyintézőt keresünk

Álláshirdetés

 

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal

Mélyépítési ügyintézői

 

A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormány rendelet alapján a munkakör betölthető:

1. sz. melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen a) bekezdése alapján, az I. besorolási osztályban előírt képesítéssel.

 

Ellátandó feladatok rövid ismertetése:

A közútkezelői feladatok ellátása a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint.

Kutak engedélyeztetése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján.

A lakossági kezdeményezésű – önerős – útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásról szóló 5/2018 (II.16.) önkormányzati rendelet alapján polgármesteri határozatok döntés előkészítése

 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

 • egyetemi vagy főiskolai szintű, építőmérnöki szakképzettség (mélyépítési szakterület)
 • felhasználói szintű számítógép ismeret
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • vagyonnyilatkozat-tétel

 

Előnyt jelent:

 • közútkezelői feladatokban szerzett szakmai tapasztalat
 • Kút engedélyeztetésében, fennmaradásában szerzett szalmai tapasztalat
 • Közigazgatásban – döntések előkészítésében - szerzett tapasztalat

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. A Polgármesteri Hivatalban 50.000,-Ft az illetményalap, továbbá a felsőfokú végzettségű köztisztviselő 40%-os illetménykiegészítésre jogosult.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 •   Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján
 •   Végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
 •  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata,  
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben -  részvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

            A munkakör legkorábban: 2019. április 1. napjától

 

Az önéletrajzokat és a motivációs leveleket: Tóth Valéria humánpolitikai referens, joka [kukac] bp16 [pont] hu e-mail címére várjuk a benyújtandó iratokkal együtt.