Ugrás a tartalomra

Mezőőrt keres a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

            a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, Budapest XVI. - XVII. kerület, 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok ellátása Budapest X.; XVI.; XVII. kerületek külterületein. A kerület közigazgatási határain belül termőföldek, termények, haszonállatok, mezőgazdasági épületek őrzése, felügyelete a működési és szolgálati szabályzatban, a munkaköri leírásban és az Önkormányzat rendelete szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés,

B kategóriás jogosítvány,

Határozott megjelenés, megfelelő állóképesség és erőnlét, egészségügyi alkalmasság, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, az 1997. évi CLIX.tv.22§.(1) bek.-ben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

mezőőri vizsga,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seidner Viktória nyújt, a 06-20-375-4443 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Seidner Viktória részére a rakosmenti@mezoor.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Seidner Viktória, Budapest, 1165 Budapest, Sarjú út 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hír kategória
Közzétéve
2021. 01. 06. - 08:38
Utoljára szerkesztve
2021. 01. 07. - 09:12