Ugrás a tartalomra

Műszaki ellenőrt (útépítési) keresünk

Pályázat

Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Műszaki Ügyosztály

Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

műszaki ellenőr

(útépítési)

munkakör betöltésére.

 

Állás megnevezése

   Műszaki ellenőr (útépítési)

A közszolgálati jogviszony időtartama

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1163 Budapest, Havashalom u. 43.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör

–   A hatósági engedélyekben, hatósági előírásokban foglaltak, a határidők, a minőségi előírások és az építési technológia, valamint a szerződésekben foglaltak betartásának folyamatos ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele, építési naplóba történő rögzítése

–   A munkák eltakarás előtti mennyiségi és minőségi ellenőrzése.

–   Felmérési napló ellenőrzése és igazolása, számlák kollaudálása.

–– A beruházási adatlapok folyamatos vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók – a személyes meghallgatás során történt egyeztetés alapján

Pályázati feltételek

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Felsőoktatásban szerzett szakirányú (közlekedésmérnök, építőmérnök)

Műszaki ellenőri jogosultság megléte,

ME-KÉ Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

B kategóriás jogosítvány, valamint gépkocsivezetési gyakorlatban jártasság.

Elvárt kompetenciák:

magas szintű szakmai ismeretek,

magas szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség,

kiváló kommunikációs készség írásban és szóban,

precíz, önálló munkavégzés,

Előnyt jelent

ME-VZ Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése

Köztisztviselői alap,- és szakvizsga,

A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások

  • önéletrajz a 87/2019. (IV.23. Korm. rendeletben foglaltak alapján
  • végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata, 
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az elbírálást követően azonnal.

A jelentkezés benyújtásának módja

  • Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.).
  • Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: műszaki ellenőr (útépítési)
  • Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba
  • Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu  e-mail címen keresztül,  a  pályázat részeként benyújtandó iratokkal együtt

A munkakörrel kapcsolatos további információt, Furdan Mária Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető nyújt, a 06/1-4011-674 telefonszámon.

Hír kategória
Közzétéve
2020. 11. 04. - 07:58
Utoljára szerkesztve
2020. 11. 04. - 07:59