Ugrás a tartalomra

Óvodai és iskola szociális munkást keres Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

„A közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján  pályázatot hirdet

1 fő óvodai és iskola szociális munkás munkakör

betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan.

A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkaidő

A munkavégzés helye: Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 1163 Budapest Cziráki utca 22.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • felsőfokú, szakirányú végzettség az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendeletben előírtak szerint
  • lehetőleg 1-3 éves gyermekvédelmi szakmai tapasztalat
  • munkakör betöltésénél előnyt jelent: mediátori képzettség, élménypedagógiai ismeretek

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a Család és Gyermekjóléti Központ, mint  intézményegység óvodai és iskolai szociális munka csoportjában – a kerületi óvodákban és iskolákban  prevenciós csoportok szervezése és lebonyolítása, egyéni fogadó órák tartása szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak, a jelzőrendszer működésének segítése, team munkában való részvétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 19.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2021. április 21.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki u. 22.), illetve emailen a következő címre: napraforgo.info@bp16.hu

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanuláné Kurdi Ágnes nyújt a 06-1-403-0001-es telefonszámon. Intézményünkről a www.napraforgo16.hu oldalon tájékozódhat.

Hír kategória
Közzétéve
2021. 04. 09. - 13:13
Utoljára szerkesztve
2021. 04. 09. - 13:14