Ugrás a tartalomra

SORON KÍVÜLI BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁSRÓL

Magyarország Köztársasági Elnöke 2021. december 15.  és 2022. február 15. közé eső időtartamra soron kívüli bírósági ülnökválasztást tűzött ki.
A Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Pesti Központi Kerületi Bíróságra 2022. január 19-ig van lehetőség megfelelő képzettséggel rendelkező bírósági ülnök jelölésére. A Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésének értelmében a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag:

a)    pedagógus
b)    pszichológus, vagy
c)    a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy
Az ülnökök jelölése
Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. 
A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek. 
A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik. 
A bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit (1. sz. melléklet), valamint a bírósági ülnökké jelölést tartalmazó nyomtatvány (2. sz. melléklet), továbbá a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet) átvehető a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fsz. 8.), illetve letölthető a www.bp16.hu honlapról.
A kitöltött nyomtatványokat (jelölésről és annak elfogadásáról szóló nyomtatvány), valamint az erkölcsi bizonyítványt személyesen a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani, vagy postai úton a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) címre kell megküldeni, úgy, hogy  2022. január 19-ig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.
A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét, valamint azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, továbbá igazolja a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
Az ülnök választása
A Pesti Központi Kerületi Bíróság  ülnökeit Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg.

Budapest, 2022. január 10.
                                 Kovács Péter s.k.
                                  polgármester        

Csatolmány Méret
ülnök_jogai_és_kötelezetségei (80.7 KB) 80.7 KB
ülnök_jelölés_minta (33.5 KB) 33.5 KB
jelölést_elfogado_nyilatkozat (39.5 KB) 39.5 KB
Hír kategória
Közzétéve
2022. 01. 10. - 14:22
Utoljára szerkesztve
2022. 01. 11. - 13:52