Ugrás a tartalomra

Felhívás kerületi kitüntető díjak adományozására

Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára felhívás

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a kerület gyarapodását, továbbfejlődését, értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együtt munkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani.

Az Önkormányzat nagyra becsüli a kerület fejlődésének elősegítésében, szellemi gyarapításában kifejtett kiemelkedő tevékenységet.

Felkérem a kerületi polgárokat, civil szervezeteket és intézményeket, hogy tegyenek javaslatot – a jelölt életútjának leírásával és rövid indokolással ellátva - a 2023. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozandó kitüntetésre, címre.

Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára cím a kerület fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység, avagy példamutató életmű elismerésére adományozható.

Díszpolgári cím adható protokolláris okból, elsősorban hasonló jellegű kitüntetés viszonzására, nem a XVI. kerületben szerzett érdemekért, illetve posztumusz, amennyiben a fent felsorolt érdemeket a kitüntetésre jelölt személy életében nem lehetett megjutalmazni.

Az indítványok beadása: a felhívással közzétett űrlapon, az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon szükséges eljuttatni 2023. január 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) a Polgármesternek címezve.

Az űrlap letölthető a https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok fül alatt, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalból kérhető.

A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a +36-1/401-1510-es telefonszámon, a pordan.monika@bp16.hu e-mail-címen vagy személyesen a Humán Irodán, a 227-es szobában.

A borítékon kérem feltüntetni a „Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára” szöveget.

E-ügyintézési lehetőség: 
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=85209263-e362-4c96-8b4b-d8de4…

 

Budapest Főváros XVI. kerületéért felhívás

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a kerület gyarapodását, továbbfejlődését, értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együtt munkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani.

Az Önkormányzat nagyra becsüli a kerület fejlődésének elősegítésében, szellemi gyarapításában kifejtett kiemelkedő tevékenységet.

Felkérem a kerületi polgárokat, civil szervezeteket és intézményeket, hogy tegyenek javaslatot – a jelölt életútjának leírásával és rövid indokolással ellátva - a 2023. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozandó kitüntetésre, címre.

Budapest Főváros XVI. kerületéért kitüntetés kulturális, művészeti, közművelődési, pedagógiai, sport, közbiztonsági, karitatív, egészségügyi, környezetvédelmi, településfejlesztési vagy más közérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős eredményeket elért személy vagy közösség tevékenységének vagy életművének elismerésére adományozható, illetve posztumuszként, amennyiben az elismerő címre jelölt személyt életében nem lehetett megjutalmazni.

Az indítványok beadása: a felhívással közzétett űrlapon, az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon szükséges eljuttatni 2023. január 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságnak címezve.

Az űrlap letölthető a https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok fül alatt, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalból kérhető.

A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a +36-1/401-1510-es telefonszámon, a pordan.monika@bp16.hu e-mail-címen vagy személyesen a Humán Irodán, a 227-es szobában.

A borítékon kérem feltüntetni a „Budapest Főváros XVI. kerületéért” szöveget.

E-ügyintézési lehetőség: https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=245f6972-b416-4357-8b6a-d7ff6…

 Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége felhívás

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szellemi és tudományos élet területén kimagasló eredményt elért ifjú tehetségek elismerésére a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címet alapította.

A cím adható:

  • a Magyar kultúra és irodalom, hagyományőrzés
  • a Magyar zeneművészet és
  • a Magyar tudomány

kategóriákban kimagasló eredményt elért, a Budapest Főváros XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 12. életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött ifjú tehetségek anyagi és erkölcsi ösztönzésére, munkájuk elismerésére, a „Magyar kultúra és irodalom, hagyományőrzés” kategóriában évente két fő, a „Magyar zeneművészet”, valamint a „Magyar tudomány” kategóriában évente egy-egy fő tüntethető ki - megfelelő jelölt esetén - a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címmel.

A címmel oklevél, emlékplakett valamint 12 hónapon keresztül 60.000,- Ft/hó ösztöndíj jár.

Az adományozás rendje:

A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” kitüntető cím a 2023. évben a március 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül átadásra.

A kitüntető cím elnyerésére javaslatot tehetnek az önkormányzat bizottságai, a XVI. kerületben működő intézmények, valamint XVI. kerületi lakos magánszemélyek.

Felkérem a kerületi polgárokat, intézményeket és az önkormányzat bizottságait, hogy tegyenek javaslatot - életrajzzal, indokolással ellátva - a kitüntető cím adományozására.

Az indítványok beadása: a felhívással közzétett űrlapon, az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon szükséges eljuttatni 2023. január 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságnak címezve.

A részletes indoklás mellé a javasolt személyről önéletrajz benyújtása szükséges.

Az űrlap letölthető a https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok fül alatt, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalból kérhető.

A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a +36-1/401-1510-es telefonszámon, a pordan.monika@bp16.hu e-mail-címen vagy személyesen a Humán Irodán, a 227-es szobában.

A borítékra kérem ráírni: „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége”

E-ügyintézési lehetőség: https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=dac221dc-1eec-458a-8536-958b3…

Csatolmány Méret
Díszpolgár Adatlap (548.78 KB) 548.78 KB
Kerületért Adatlap (551.48 KB) 551.48 KB
Ifjú Tehetség Adatlap (551.67 KB) 551.67 KB