Ugrás a tartalomra

Pályázati felhívás tehetséges tanulók támogatására

Pályázati felhívás

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a 2022/2023. tanévre pályázatot hirdet, a pályázati kiírás időpontjában 4-11. évfolyamra járó általános vagy középiskolai tehetséges tanulók támogatására. ·

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be tanulói jogviszonnyal és Budapest XVI. kerületi lakóhellyel rendelkező

minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét be nem töltött tanuló törvényes képviselője, ha a tanuló   ·

 1. nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint a 2021/2022. és a 2020/2021. tanévben
 2. 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá tanévenként legalább kétszer kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban, illetve

- minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét betöltött tanuló törvényes képviselőjével együtt, ha a tanuló

 1. nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint a 2021/2022. és a 2020/2021. tanévben
 2. 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá tanévenként legalább kétszer kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban.

Kiemelkedő    eredménynek    minősül,    ha  a  tanuló   a    pályázat    kiírásának    tanévében

(2021/2022. ), és az azt megelőző tanévben (2020/2021.):

 1. nemzetközi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy
 2. országos tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy

e)    fővárosi, megyei tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyeken 1-3. helyezést ért el, vagy

d)     bármely kerületi vagy városi tanulmányi, műveltségi, művészeti vagy sportversenyen legalább két alkalommal 1-3. helyezést ért el.

A Kiemelkedő eredmény elérését igazolni szükséges a 2021/2022. és a 2020/2021. tanévre olyan oklevelek másolatával, vagy olyan egyesületi igazolásokkal, melyekről egyértelműen megállapíthatóak az alábbiak:

 • a verseny ideje
 • a verseny rangja (kerületi, fővárosi, országos stb.)
 • az elért helyezés

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hátrányos szociális helyzetű tanulók. Hátrányos szociális helyzetű tanulónak minősül az a tanuló, aki(t)

 • hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult);
 • halmozottan hátrányos helyzetű;
 • védelembe vettek;
 • átmeneti/tartós nevelésbe vettek, vagy gyámolt;
 • szülője egyedül nevel;
 • nagycsaládos (3 vagy·több gyermeket nevelő családban él).

Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, amely a felhívás közzétételének napjától tölthető le az Önkormányzat www.bpl6.hu honlapjáról.

A pályázat benyújtásának határideje 2022. iúlius 4. a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Iroda 1163 Budapest Havashalom u. 43.

A pályázathoz csatolni kell:

 1. önéletrajzot,
 2. a tanuló két utolsó tanév végi (2021/2022. és a 2020/2021.) bizonyítványának igazgató által hitelesített másolatát,

e) tanévenként (2021/2022. és a 2020/2021.) legalább két-két versenyen elért érvényes eredmény igazolására szolgáló oklevél másolatot, vagy eredeti hitelesített egyesületi igazolást.

d) a hátrányos szociális · helyzet igazolását szolgáló okiratokat (különösen igazolások, határozatok, végzések, anyakönyvi kivonat, nyilatkozatok).

Nem kötelező jelleggel csatolhatók más ajánlások is.

Hiányosan, vagy határidőn túl benyúitott pályázatot a pályáztató nem fogad el, hiánypótlás nincs.

A beérkezett pályázatok 2022. szeptember 30-ig kerülnek elbírálásra.

A támogatás 2022. szeptember l-től 2023. június 30. napjáig, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el.

A támogatás folyósítása a pály at elbírálását követően két egyenlő részletben, 2022. november és 2023. március hónapban történik.

Csatolmány Méret
Palyazati urlap.pdf (365.87 KB) 365.87 KB