Tehetséges tanulók támogatása

Pályázati felhívás

 

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a 2019/2020. tanévre pályázatot hirdet, a pályázati kiírás időpontjában 4-11. évfolyamra járó általános vagy középiskolai tehetséges tanulók támogatására.

Pályázati feltételek

 

Pályázatot nyújthat be tanulói jogviszonnyal és Budapest XVI. kerületi lakóhellyel rendelkező

-    minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét be nem töltött tanuló törvényes képviselője, ha a tanuló

a)    nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint a 2018/2019. és a 2017/2018. tanévben

b)    4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá tanévenként legalább kétszer kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban,

illetve

- minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét betöltött tanuló törvényes képviselőjével együtt, ha a tanuló

a)    nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint a 2018/2019. és a 2017/2018. tanévben

b)    4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá tanévenként legalább kétszer kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban.

 

Kiemelkedő eredménynek minősül, ha a tanuló a pályázat kiírásának tanévében (2018/2019.), és az azt megelőző tanévben (2017/2018.):

a)    nemzetközi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy

b)    országos tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy

c)    fővárosi, megyei tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyeken 1-3. helyezést ért el, vagy

d)    bármely kerületi, vagy városi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen legalább két alkalommal 1-3. helyezést ért el.

A Kiemelkedő eredmény elérését igazolni szükséges a 2018/2019. és a 2017/2018. tanévre olyan oklevelek másolatával, vagy olyan egyesületi igazolásokkal, melyekről egyértelműen megállapíthatóak az alábbiak:

  • a verseny ideje
  • a verseny rangja (kerületi, fővárosi, országos stb.)
  • az elért helyezés

 

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hátrányos szociális helyzetű tanulók. Hátrányos szociális helyzetű tanulónak minősül az a tanuló, aki(t)

  • hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult);
  • halmozottan hátrányos helyzetű;
  • védelembe vettek;
  • átmeneti/tartós nevelésbe vettek, vagy gyámolt;
  • szülője egyedül nevel;
  • nagycsaládos (3 vagy több gyermeket nevelő családban él).

 

Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, amely a felhívás közzétételének napjától szerezhető be a Polgármesteri Hivatal Intézményi Iroda 1163 Budapest Havashalom u. 43. 2. emelet 226. számú szobájában ügyfélfogadási időben, valamint letölthető az Önkormányzat www.bp16.hu honlapjáról.

 

A pályázat személyes, vagy postai úton történő benyújtásának határideje 2019. július 1.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményi Iroda 1163 Budapest Havashalom u. 43.

A pályázathoz csatolni kell:

a)    önéletrajzot,

b)    a tanuló két utolsó tanév végi (2018/2019. és 2017/2018.) bizonyítványának igazgató által hitelesített másolatát,

c)    tanévenként (2018/2019. és 2017/2018.) legalább két-két versenyen elért érvényes eredmény igazolására szolgáló oklevél másolatot, vagy eredeti hitelesített egyesületi igazolást.

d)    a hátrányos szociális helyzet igazolását szolgáló okiratokat (különösen igazolások, határozatok, végzések, anyakönyvi kivonat, nyilatkozatok).

 

Nem kötelező jelleggel csatolhatók más ajánlások is.

 

Hiányosan, vagy határidőn túl benyújtott pályázatot a pályáztató nem fogad el, hiánypótlás nincs.

 

A beérkezett pályázatokat 2019. szeptember 30-ig bírálja el a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság.

 

A támogatás 2019. szeptember 1 - től 2020. június 30. napjáig, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el.

A támogatás folyósítása a pályázat elbírálását követően két egyenlő részletben, 2019. november és 2020. március hónapban történik.

 

 

 

Vincze Ágnes

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület

                                                                                  Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi                                                                                        Bizottságának Elnöke

 

Csatolt fájlokMéretKözzétéve
Fájl palyazati_felhivas.docx21.13 KB2019.05.15.
Fájl palyazati_urlap.docx26.39 KB2019.05.15.