Ugrás a tartalomra

Jókai Mór u. 6. sz. alatti irodaházban fszt. 8. számú irodahelyiség bérbeadása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 35/2004. (IX. 30.) rendelete alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, mint kiíró (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Jókai Mór u. 6. 106057 hrsz-ú irodaház megnevezésű ingatlanon a fszt. 8. számú irodahelyiség bérbeadására jelen felhívás mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel.

A pályázat benyújtásának határideje:2023. május 25.   9.00 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Helye: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodája (1163 Budapest, XVI. kerület Havashalom u. 43.).

Ajánlatok felbontásának ideje: 2023. május 25.  10.00 óra
(Az ajánlatok felbontása zártkörűen zajlik.)

Helye: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája (1163 Budapest, XVI. kerület Havashalom u. 43. II. em.216.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2023. június 30.

Az elbírálási határidőt a kiíró – indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja:2023. július 31.

A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásától számítva a pályázati felhívásban meghatározott időpontig tart, amelyet a kiíró egyoldalú írásbeli nyilatkozatával meghosszabbíthat. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha annak határideje lejár, illetve ha a kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti. 

Budapest, 2023. május 10.

Kovács Péter
Polgármester

Csatolmány Méret
Jokai fsz.8_2023.05.10.doc (89 KB) 89 KB

Térkép

Jókai Mór u. 6. sz. alatti irodaházban fszt. 8. számú irodahelyiség bérbeadása