Ugrás a tartalomra

Centenárium sétány 16. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2004. (IX. 30.) rendelete alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, mint kiíró (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, 1165 Budapest, Centenárium sétány 16. szám alatti, 106904/7/A/81 hrsz-ú 182 m2 alapterületű ingatlanból 95 m2 hasznos alapterületű nem lakás célú helyiség bérbeadására jelen felhívás mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel.

A pályázat benyújtásának határideje2023. február 02.  10.00 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Helye: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodája (1163 Budapest, XVI. kerület Havashalom u. 43.).

Ajánlatok felbontásának ideje: 2023. február 02. 11.00 óra

A pályázatok elbírálására biztosított határidő:2023. február 28.

Az elbírálási határidőt a kiíró –indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja:2023. március 31.

A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásától számítva a pályázati felhívásban meghatározott időpontig tart, amelyet a kiíró egyoldalú írásbeli nyilatkozatával meghosszabbíthat. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha annak határideje lejár, illetve ha a kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti. 

Budapest, 2023. január 18.       

Kovács Péter
Polgármester

Csatolmány Méret
Centenarium setany 16 2023_01_18.doc (92.5 KB) 92.5 KB

Térkép

Centenárium sétány 16. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása