Ugrás a tartalomra

Köztársaság útja 29. szám alatti 2. számú helyiség bérbeadása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2004. (IX. 30.) rendelete alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, mint kiíró (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, 1161 Budapest, Köztársaság útja 29. szám alatti, 109841/0/A/3 hrsz-ú 38 m2 alapterületű, 2. számú nem lakás célú helyiség bérbeadására jelen felhívás mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel.

A pályázat benyújtásának határideje:2024. február 15.  9.00 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Helye: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (1163 Budapest, XVI. kerület Havashalom u. 43.)

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2024. február 15. 15.00 óra
(Az ajánlatok felbontása zártkörűen zajlik.)

Helye: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája (1163 Budapest, XVI. kerület Havashalom u. 43. II. em.216.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő:2024. március 8.

Az elbírálási határidőt a kiíró – indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja:2024. március 31.

A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásától számítva a pályázati felhívásban meghatározott időpontig tart, amelyet a kiíró egyoldalú írásbeli nyilatkozatával meghosszabbíthat. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha annak határideje lejár, illetve ha a kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti. 

Budapest, 2024. január 16.

Kovács Péter
Polgármester

Csatolmány Méret
2.szamu_2024.01.doc (96 KB) 96 KB

Térkép

Köztársaság útja 29. szám alatti 2. számú helyiség bérbeadása