Ugrás a tartalomra

Eladó pincecsoport Rákosi úton

a  Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  35/2004. (IX.30.) rendelete alapján, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló, Budapest  XVI. kerület, Rákosi út 87. szám alatti, 110056/0/A/1 hrsz-ú, 82 m² területű pincecsoport, egyéb helyiség megnevezésű társasházi ingatlan, a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonból 153/1000-ed tulajdoni hányad értékesítésére jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje:2022. augusztus 26.  900 óra

(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2022. augusztus 26. 1000 óra

A pályázat benyújtásának helye:

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2022. október 30.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2022. december 30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2022. július 25.

Kovács Péter
polgármester

Térkép

Eladó pincecsoport Rákosi úton

Rákosi út 87.
1161 Budapest