Ugrás a tartalomra

Eladó telkek Csobogó utcában

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló,

Budapest,  XVI. kerület, Csobogó utca 14. szám alatti, 118770 hrsz-ú, 1040 m², kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére,

a jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 6. 900 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. szeptember 6. 1000 óra

A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot zárt borítékban, „NEM FELBONTHATÓ!!! XVI. kerület, Csobogó utca 14. szám alatti ingatlan értékesítése pályázat, Vagyongazdálkodási Iroda” jeligével ellátva, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri  Hivatal címére (1163 Budapest Havashalom utca 43.) kizárólag postai úton lehet benyújtani. (a borítékra a fentieken túl semmilyen beazonosításra alkalmas más jel, név, aláírás nem tehető)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2021. szeptember 30.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2021. november  30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2021. augusztus 3.

Kovács Péter
polgármester

Hirdetés típusa
Eladó
Ingatlan típusa
építési telek
Ár
28897638 Ft
+ Áfa
Terület
1040 m2
Víz
van
Villany
van / lesz
Gáz
van
Csatorna
van
Cím

Budapest
Csobogó utca 14
1164
Magyarország

Koordináták
POINT (19.234931959047 47.513967495937)
Közzétéve
2021. 08. 06. - 12:47
Utoljára szerkesztve
2021. 08. 06. - 12:53

Térkép

Eladó telkek Csobogó utcában

Csobogó utca 14
1164 Budapest