Ugrás a tartalomra

117510/83 hrsz-ú beépítetlen ingatlan értékesítése

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló,

117510/83 hrsz-ú, 817 m² területű, kivett beépítetlen területmegnevezésű ingatlan nyilvános egyfordulós pályázat útján történő értékesítésére a jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 11. 900 óra

(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2023. május 11. 1030 óra

A pályázat benyújtásának helye:

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő:    2023. június 30.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2023. szeptember  30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2023.04.25.

Kovács Péter
polgármester

Térkép

117510/83 hrsz-ú beépítetlen ingatlan értékesítése