Ugrás a tartalomra

Eladó telek Rovás utcában

a  Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  35/2004. (IX.30.) rendelete alapján, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló, Budapest  XVI. kerület, Rovás utca 106879 hrsz-ú, 224 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére, a jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 16. 900 óra

(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. szeptember 16. 1000 óra

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot zárt borítékban, „NEM FELBONTHATÓ!!! XVI. kerület, Rovás utca 106879 hrsz alatti ingatlan értékesítése pályázat, Vagyongazdálkodási Iroda” jeligével ellátva, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri  Hivatal címére (1163 Budapest Havashalom utca 43.) kizárólag postai úton lehet benyújtani. (a borítékra a fentieken túl semmilyen beazonosításra alkalmas más jel, név, aláírás nem tehető)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2021. október 30.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2021. december 30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2021. szeptember 25.

Kovács Péter
polgármester

Hirdetés típusa
Eladó
Ingatlan típusa
építési telek
Ár
10800000 Ft
Terület
224 m2
Víz
van
Villany
van
Gáz
van
Csatorna
van
Cím

Budapest
Rovás utca
1163
Magyarország

Koordináták
POINT (19.181832 47.516216)
Közzétéve
2021. 08. 27. - 09:54
Utoljára szerkesztve
2021. 08. 27. - 09:54

Térkép

Eladó telek Rovás utcában

Rovás utca
1163 Budapest