Ugrás a tartalomra

Eladó építési telkek Zselic utca: 117510/47 , 48 , 49, 50 HRSZ

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló,

117510/47 hrsz-ú, 815 m² területű,
117510/48 hrsz-ú, 815 m² területű,
117510/49 hrsz-ú, 815 m² területű,
117510/50 hrsz-ú, 815 m² területű,

kivett beépítetlen területmegnevezésű ingatlanok nyilvános egyfordulós pályázat útján, külön-külön történő értékesítésére

a jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 6. 900 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. szeptember 6. 1000 óra

A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot zárt borítékban, „NEM FELBONTHATÓ!!! XVI. kerület, 117510/47 hrsz, 117510/48 hrsz, 117510/49 hrsz és 117510/50 hrsz. alatti ingatlanok értékesítése pályázat, Vagyongazdálkodási Iroda” jeligével ellátva, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri  Hivatal címére (1163 Budapest Havashalom utca 43.) kizárólag postai úton lehet benyújtani. (a borítékra a fentieken túl semmilyen beazonosításra alkalmas más jel, név, aláírás nem tehető)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2021. október 30.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2021. december 30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2021. augusztus 5.

Kovács Péter
polgármester

Hirdetés típusa
Eladó
Ingatlan típusa
építési telek
Ár
22331000 Ft
+ Áfa
Terület
815 m2
Víz
nincs
Villany
nincs
Gáz
nincs
Csatorna
nincs
Cím

Budapest
Zselic utca
1165
Magyarország

Koordináták
POINT (19.207659629839 47.50078737756)
Közzétéve
2021. 08. 06. - 12:34
Utoljára szerkesztve
2021. 08. 06. - 12:45

Térkép

Eladó építési telkek Zselic utca: 117510/47 , 48 , 49, 50 HRSZ