Ugrás a tartalomra

Eladó ingatlan: Gondnok utca 23. fszt. 4. szám alatt

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest,  XVI. kerület, Gondnok utca 23. fszt. 4. szám alatti, 102969/0/A/4 hrsz-ú, 25m² területű lakás, a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonból 25/201-ed tulajdoni hányad értékesítésére jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 16.  900 óra

(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. szeptember 16. 1000 óra

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot zárt borítékban, „NEM FELBONTHATÓ!!! XVI. kerület, Gondnok utca 23. fszt. 4. szám alatti ingatlan értékesítése pályázat, Vagyongazdálkodási Iroda” jeligével ellátva, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri  Hivatal címére (1163 Budapest Havashalom utca 43.) kizárólag postai úton lehet benyújtani. (a borítékra a fentieken túl semmilyen beazonosításra alkalmas más jel, név, aláírás nem tehető)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2021. október 30.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2021. december  30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2021. augusztus 25.

Kovács Péter
polgármester

Hirdetés típusa
Eladó
Ingatlan típusa
lakás
Ár
11600000 Ft
Terület
25 m2
Víz
bevezetésre került
Villany
bevezetésre került
Gáz
nincs
Csatorna
van
Cím

Budapest
Gondnok utca 23
1163
Magyarország

Koordináták
POINT (19.178089 47.50628)
Közzétéve
2021. 08. 27. - 09:46
Utoljára szerkesztve
2021. 08. 27. - 09:46

Térkép

Eladó ingatlan: Gondnok utca 23. fszt. 4. szám alatt