Ugrás a tartalomra

Eladó ingatlan a Iharfa utca 16. fszt. 7. szám alatt

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest,  XVI. kerület, Iharfa utca 16. fszt. 7. szám alatti, 109737/0/A/7  hrsz-ú, 30 m² területű lakás, a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonból 898/10000-ed tulajdoni hányad értékesítésére jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje:2023. január 26.  900 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2023. január 26. 1200 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2023. február 28.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2023. április 30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2022. december 14.

Kovács Péter
polgármester

Térkép

Eladó ingatlan a Iharfa utca 16. fszt. 7. szám alatt