Ugrás a tartalomra

Eladó ingatlan a Iharfa utca 16. fszt. 7. szám alatt

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló,1161 Budapest, Iharfa utca 16. fszt. 7. szám alatti, 109737/0/A/7 hrsz.-ú, 30 m² területű lakás, a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonból 898/10000-ed tulajdoni hányad értékesítésére jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje:2023. december 11. 9.00 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2023. december 11. 11.00 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2024. január 31.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2024. február 29.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2023.11.16.

Kovács Péter
polgármester

Térkép

Eladó ingatlan a Iharfa utca 16. fszt. 7. szám alatt