Margit utca - Olga utca sarkán, ingatlanon lévő 17m2 területű 2. számú nem lakás célú helyiség

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 35/2004. (IX. 30.) rendelete alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, mint kiíró (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló,

 

XVI. kerület Margit u. – Olga u. sarkán, 106904/29 hrsz-ú közterületi besorolású

 

ingatlanon lévő 17m2 területű 2. számú nem lakás célú helyiség

 

bérbeadására

 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 228/2017. (VI.20.) GPB határozata alapján, jelen felhívás mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:                     2019. július 30., 10.00 óra

(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

 

Helye: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodája (1163 Budapest, XVI. kerület Havashalom u. 43.).

 

Ajánlatok felbontásának ideje:                               2019. július 30., 11.00 óra

 

A pályázatok elbírálására biztosított határidő:       2019. szeptember 30.

 

Az elbírálási határidőt a kiíró –indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

 

Ajánlati kötöttség időpontja:                                    2019. szeptember 30.

 

A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásától számítva a pályázati felhívásban meghatározott időpontig tart, amelyet a kiíró egyoldalú írásbeli nyilatkozatával meghosszabbíthat. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha annak határideje lejár, illetve ha a kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti. 

 

Budapest, 2019. július 15.

 

 

 

 

                                                                                                   Kovács Péter

                                                                                                   Polgármester

Csatolt fájlokMéretKözzétéve
Microsoft Office dokumentum ikonja margit_u._2.sz_._palyazati_felhivas_2019.07.30_.doc80.5 KB2019.07.15.

Térkép