Bakó Péter törzsörmester

Borotvás utca – Újszász utca – Ballada utca - Emlékkő utca – Prohászka Ottokár utca – Pesti határút – XVI. kerület és X. kerület közigazgatási határa – Sárgarózsa utca – Veres Péter út által határolt terület

Fogadóóra: minden hónap harmadik szerdája 17.00 órától 19.00 óráig

Térkép