Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) TERVEZET

A Kerületi Építési Szabályzat-ot (KÉSZ)

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 30-án tárgyalja két előterjesztés keretében.

89/2018. számú előterjesztés: Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) egyeztetéséhez kapcsolódó véleményezési szakasz során beérkezett vélemények ismertetése, döntés a véleményekről

Mellékletek:

1. számú: egyeztetésre kiküldött rendelettervezet

2. számú: beérkezett vélemények, észrevételek, javaslatok

3. számú: 26/2018. (IV. 23.) KFÜB sz. határozat

4. számú: 11/2018. (IV. 23.) KKB sz. határozat

5. számú: Tervezői észrevételek a beérkezett véleményekre

6. számú: Az észrevételek alapján javított rendelettervezet, övezeti tervlap és szabályozási tervlapok: SZT01, SZT02, SZT03, SZT04, SZT05, SZT06, SZT07, SZT08, SZT09, SZT10, SZT11, SZT12, SZT13, SZT14, SZT15, SZT16, SZT17, SZT18, SZT19, SZT20, SZT21, SZT22.

 

82/2018. számú előterjesztés: Javaslat a Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ) szóló rendelet-tervezet megalkotására. ELSŐ OLVASAT!

Mellékletek:

1. számú: KÉSZ megalapozó vizsgálat

2. számú: KÉSZ alátámasztó munkarész

3. számú: Örökségvédelmi hatástanulmány

4. számú: javított rendelettervezet, övezeti tervlap és szabályozási tervlapok: SZT01, SZT02, SZT03, SZT04, SZT05, SZT06, SZT07, SZT08, SZT09, SZT10, SZT11, SZT12, SZT13, SZT14, SZT15, SZT16, SZT17, SZT18, SZT19, SZT20, SZT21, SZT22.

5. számú: OTÉK szabályai alóli felmentés - kérelem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A KÉSZ-tervezethez lakossági észrevételek tehetők: 2018. május 11-ig a telepuleskep [kukac] bp16 [pont] hu e-mail címre.

Közzététel időpontja:
2018.04.26. 09:07

A XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2000-ben jóváhagyott és többször módosított Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (a továbbiakban: KVSZ) a 314/2012. (XI. 8.) sz. Korm. rendelet alapján legfeljebb 2018. december 31-ig alkalmazható.

Ezért a kerület egészére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) készítése szükséges, melynek tervezete megtekinthető, letölthető:

Az elkészült KÉSZ tartalmát e munkaközi tájékoztatóban ismertetjük.

A Képviselő-testület által meghatározott építési övezetek csak a Fővárosi Közgyűlés által a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében (a továbbiakban: TSZT) rögzített kategóriákon belül alakíthatók ki. A KVSZ-ben eddig meghatározott keretövezetek (L3; L4; I; M; MZ) helyett az ezeknek megfelelő – az országos előírásokat követő – területfelhasználási egységek jelei szerepelnek a KÉSZ-tervezet övezeti térképén.

Mivel a Képviselő-testület korábban jóváhagyta a szemléletformáló Településképi Arculati Kézikönyvet és a Településkép védelméről szóló rendeletet, így a KÉSZ határozottan az építés feltételeit szabályozza, illetve határozza meg.

A KÉSZ – a KVSZ-hez hasonlóan – továbbra is rögzíti a közterület alakítására, a táj- és a természetes környezet védelmére, a veszélyeztetett területekre vonatkozó, valamint a közművesítésre, elektronikus hírközlésre vonatkozó előírásokat.

A KÉSZ-ben a kerület nagy részét lefedő L4 keretövezet jele helyett, a TSZT-ben szereplő Lke-1 (kertvárosias intenzív beépítésű lakóterület) területfelhasználás szerepel, ahol a KVSZ-ben az L4-es övezetek előírásai jelennek meg.

Legnagyobb újdonság a KÉSZ-ben, hogy csökken az egy telekre építhető lakásszám. A már beépített területeken egy telekre a korábbi 300 m2 telekterület/lakás arányszámot a duplájára emeli. Vagyis 600 m2-nél kisebb telken csak egy lakás építhető, a fölötti telkeken is csak maximum két lakás. A KVSZ-ben a lakóterületeken, az egyes lakótelkeken az építési telek területéhez viszonyítottan elhelyezhető lakások száma korlátozott, de a kisméretű lakások miatt egy telken a környezetben kialakult beépítésnél intenzívebb terhelés jelentkezett, amely kedvezőtlenül hatott a kertvárosias beépítésre, és hátrányos az itt elvárt életvitelre. Az Ó-mátyásföldi (korábbi L3 jelű lakóterület TSZT szerinti területfelhasználása Lk-2 (kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület). A lakóterületekre vonatkozó előírások alapvetően változatlanul megmaradnak (beépítés 20-25 %, zöldfelület 50-60 %, építménymagasság övezet szerint változó). A KVSZ szerinti intézményi övezet területei a TSZT szerint Vt-H jelű, kiemelt jelentőségű helyi központ területeként vagy Vi-2 jelű, intézményi, jellemzően szabadonáló jellegű területként, a munkahelyi területek egységesen Gksz-jelű gazdasági területként jelennek meg, amelyek a helyi adottságoknak megfelelően, további övezetekre bontottak. A beépítési paraméterek jellemzően a KVSZ-ben korábban rögzítettek szerintiek. A KÉSZ előírásai kiterjednek a különleges területekre (rekreációs, honvédelmi, közlekedési, temető, vízkezelés), valamint az alapvetően beépítésre nem szánt zöldterületekre, erdőterületekre, mezőgazdasági területekre is.

A készülő KÉSZ a kerületben történő építést 17 évig meghatározó KVSZ-t váltja fel. A KÉSZ az Önkormányzat szándéka szerint biztosítani tudja a kertvárosi jelleg megőrzését és az adott területeken a szolgáltatások biztosítását, a természeti környezet védelmét.

Csatolt fájlokMéretKözzétéve
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 1. számú melléklete: egyeztetésre kiküldött rendelettervezet38.23 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 2. számú melléklete: beérkezett vélemények, észrevételek, javaslatok3.94 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 3. számú melléklete: 26/2018. (IV. 23.) KFÜB sz. határozat96.26 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 11/2018. (IV. 23.) KKB sz. határozat34.89 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 5. számú melléklete: Tervezői észrevételek a beérkezett véleményekre1.8 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: rendelet-tervezet szövege884.7 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: övezeti tervlap13.76 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 1. számú szabályozási tervlap1.51 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 2. számú szabályozási tervlap808.98 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 3. számú szabályozási tervlap869.02 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 4. számú szabályozási tervlap1.6 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 5. számú szabályozási tervlap1.5 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 6. számú szabályozási tervlap790.03 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 7. számú szabályozási tervlap716.95 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 8. számú szabályozási tervlap1.24 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 9. számú szabályozási tervlap1.79 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 10. számú szabályozási tervlap938.64 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 11. számú szabályozási tervlap1.35 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 12. számú szabályozási tervlap672.93 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 13. számú szabályozási tervlap955.15 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 14. számú szabályozási tervlap1.6 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 15. számú szabályozási tervlap1.51 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 16. számú szabályozási tervlap1.08 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 17. számú szabályozási tervlap816.01 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 18. számú szabályozási tervlap818.62 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 19. számú szabályozási tervlap1.04 MB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 20. számú szabályozási tervlap790.58 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 21. számú szabályozási tervlap752.07 KB2018.05.22.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés 6. számú melléklete: 22. számú szabályozási tervlap638.77 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 1. számú melléklete: KÉSZ megalapozó vizsgálat90.73 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 2. számú melléklete: KÉSZ alátámasztó munkarész72.12 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 3. számú melléklete: Örökségvédelmi hatástanulmány23.15 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: rendelet-tervezet szövege884.7 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: övezeti tervlap13.76 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 1. számú szabályozási tervlap1.51 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 2. számú szabályozási tervlap808.98 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 3. számú szabályozási tervlap869.02 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 4. számú szabályozási tervlap1.6 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 5. számú szabályozási tervlap1.5 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 6. számú szabályozási tervlap790.03 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 7. számú szabályozási tervlap716.95 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 8. számú szabályozási tervlap1.24 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 9. számú szabályozási tervlap1.79 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 10. számú szabályozási tervlap938.64 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 11. számú szabályozási tervlap1.35 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 12. számú szabályozási tervlap672.93 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 13. számú szabályozási tervlap955.15 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 14. számú szabályozási tervlap1.6 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 15. számú szabályozási tervlap1.51 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 16. számú szabályozási tervlap1.08 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 17. számú szabályozási tervlap816.01 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 18. számú szabályozási tervlap818.62 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 19. számú szabályozási tervlap1.04 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 20. számú szabályozási tervlap790.58 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 21. számú szabályozási tervlap752.07 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 4. számú melléklete: 22. számú szabályozási tervlap638.77 KB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés 5. számú melléklete: OTÉK szabályai alóli felmentés - kérelem3.66 MB2018.05.22.
PDF ikon KÉSZ rendelet-tervezet (2018. április)3.62 MB2018.04.26.
PDF ikon KÉSZ övezeti tervlap-tervezet (2018. április)13.53 MB2018.04.26.
PDF ikon KÉSZ szabályozási tervlapok-tervezet (2018. április)21.07 MB2018.04.26.
PDF ikon Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság előzetes véleménye (2018. április)96.26 KB2018.04.26.
PDF ikon 89/2018. sz. előterjesztés6.6 MB2018.05.22.
PDF ikon 82/2018. sz. előterjesztés1.43 MB2018.05.22.