Ugrás a tartalomra

Magáningatlanon történő fakivágás

Ügytípus definíciója:
A Budapest XVI. kerület közigazgatási területén magán ingatlanon lévő fát (illetve közterületen fákat és cserjéket) kivágni csak hatósági engedély alapján szabad. A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.

Eltérő szabályozás vonatkozik a közterületen és a magáningatlanokon lévő fák kivágására.

Általános információk:
A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének 8. § (1) bekezdése alapján a polgármester engedélye szükséges a nem közterületi ingatlanon álló fák kivágásához. Néhány példa a teljesség igénye nélkül mely fák kivágására szükséges engedélyt kérni: diófa, török mogyoró fa, szelídgesztenyefa, mandulafa, fenyőfélék, akácfa, juharfa, kőrisfa, hársfa, ostorfa, lepényfa, bálványfa, díszgyümölcsfák, stb.
A fenti jogszabály alá tartozó fakivágás esetén kérelmet kell benyújtani az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodára.
A kivágott fákat a hatósági határozatban az ÖK. rendelet 8.-9. §-ai alapján meghatározott mennyiségű fa telepítésével, vagy fapótlási díj megfizetésével pótolni kell.

A fakivágási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • kérelmező nevét és lakcímét (székhelyét);
 • a kivágás indokát;
 • a kivágandó fával rendelkezni jogosult(ak)nak a kivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát;
 • az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát;
 • a kivágással érintett ingatlanról készült helyszínrajzot, melyen be kell jelölni a kivágandó és a kivágás után megmaradó fa (fák) helyét;
 • a kivágandó fa darabszámát, faját annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét;
 • kérelmező nyilatkozatát a pótlás módjáról.

Az eljárás menete:

 • kérelem benyújtása,
 • kérelem előzetes vizsgálata, értesítés eljárás megindításáról, szükség esetén hiánypótlási felhívás
 • a kérelemben foglalt adatok (darabszám, törzsátmérő stb.) helyszíni ellenőrzése
 • döntés (határozat meghozatala),
 • döntés kézbesítése,
 • döntés jogerőre emelkedése,
 • a fapótlás megtörténtének ellenőrzése.

Fakivágás engedélyezési hatósági ügyintézők:
Balázs Brigitta Tel: 4011-660
Görbe László Tel: 4011-595
Navratilné Albert Mónika Tel: 4011-437

A fakivágás a fakivágási engedély jogerőre emelkedése előtt nem végezhető el!
A fakivágás engedélyezése iránti kérelmet az alábbi nyomtatványon kell benyújtani.

 

Csatolmány Méret
maganingatlanon_torteno_fakivagasi_kerelem_2021.doc (38 KB) 38 KB