Rendeletek, határozatok

Elsődleges fülek

2017

a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról

a településképi bejelentési eljárásról

A Budapest XVI. kerület közigazgatási határ - Budapesti út - Csömöri HÉV-vonal által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatáról

a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

az igazgatási szünet elrendeléséről

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről