Rendeletek, határozatok

Elsődleges fülek

2017

a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatának az elektronikus úton nem intézhető eljárási cselekményekről és a szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás használatáról szóló 28/2005. (X.14.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről

az igazgatási szünet elrendeléséről

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről