Ugrás a tartalomra

Intézményi Iroda

Intézményi Iroda

Az Intézményi Iroda alapfeladata a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő valamennyi intézmény fenntartói irányítása és felügyelete, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, köznevelési, közművelődési intézmények szakmai és törvényességi felügyelete, továbbá a szakterületekkel kapcsolatos hatósági ügyek intézése.

 • Gondoskodás az önkormányzat által biztosított
  • óvodai nevelésről,
  • személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásról, és
  • gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapellátásról,
  • egészségügyi alap-, járóbeteg szak-, és fogorvosi ellátásról,
  • a közművelődési feladatok ellátásáról,
  • a gazdálkodói és kerületműködtetési feladatok ellátásáról

és ezzel összefüggésben ellátja az intézmény alapításával, megszűntetésével, átszervezésével kapcsolatos, szolgáltatás biztosítására irányuló szerződéshez kapcsolódó, és egyéb fenntartói feladatokat

 • Szakmai tevékenység felügyelete, fenntartói irányítása, az adott szakterület jogszabályi előírásai szerint, továbbá a szakmai tevékenység segítése, nyomon követése
 • Az ágazatokat érintő koncepciók, stratégiák, tervek kidolgozása
 • Az óvodai jelentkezések előkészítése, évente tájékoztató füzet kiadása a szülők számára, a bölcsődékről, óvodákról, általános iskolákról és a gimnáziumokról
 • Hatósági feladatok, felülbírálati kérelmek (felvételi elutasítások, panaszok) másodfokon történő intézése, tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos határozatok készítése
 • Gyermek és ifjúságvédelem, prevenciós tevékenység (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)
 • Az Önkormányzat által fenntartott köznevelési, egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók részére kitüntető díjak odaítélésével kapcsolatos teendők végzése
 • Ágazati pályázatok kiírása, gondozása; az ágazatokhoz kapcsolódó, önkormányzat vagy intézményei által benyújtott pályázatok szakmai meghatározása