Jegyzői Kabinet

A jegyzői kabinet feladatai

 • A jegyző, aljegyző tevékenységét segítő adminisztrációs, titkársági feladatok ellátása.
 • A Hivatal egészét érintő munkajogi, humán-erőforrás gazdálkodási, adminisztratív feladatok ellátása.
 • Képviselő-testület és bizottságok, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok törvényes működése vonatkozásában, a testületi, bizottsági ülések tartalmi előkészítése, a szakmailag illetékes szervezeti egységek által készített testületi, bizottsági előterjesztések ellenőrzése.
 • Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, ellenőrzése, továbbítása a törvényességi ellenőrzést végző szerv részére.
 • Képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők részére adminisztrációs, ügyviteli segítségnyújtás.
 • Szabályzatok, belső utasítások, intézkedések készítése.
 • Részt vesz az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők, az európai parlamenti képviselők választásának, valamint a helyi és országos népszavazás lebonyolításában.
 • A független belső ellenőrzés feltáró, értékelő munkája kiterjed a Hivatal, valamint az önkormányzat intézményeinek feladat ellátási és gazdálkodási szabályszerűségére, a hatékonyság vizsgálatára.
 • Az Önkormányzatot és a Hivatalt érintő peres és nem peres eljárásokban a jogi képviselet ellátásában való közreműködés.
 • Szerződések, megállapodások elkészítése, véleményezése.
 • Igazgatási és egyéb önkormányzati ügyekben jogi segítség nyújtása társ-irodák részére.
 • Ellátja a közterület-felügyelettel kapcsolatos tevékenységeket.
 • Ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységeket.
Név Beosztás E-mail Telefon
dr. Tili Annamária jogi - és önkormányzati referens tiliannamaria [at] bp16.hu 401-1519
dr. Csomor Ervin jegyző jegyzo [at] bp16.hu 401-1555
dr. Czeglédi Beáta jogi és önkormányzati referens czegledi.beata [at] bp16.hu 401-1638
dr. Erdőközi György aljegyző egy [at] bp16.hu 401-1555
dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens (szülési szabadságon) dida [at] bp16.hu 401-1519
dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető (szülési szabadságon) sandi [at] bp16.hu 401-1627
dr. Temesi Istvánné önkormányzati referens temesi.judit [at] bp16.hu 401-1416
dr. Tornyos-László Petra Jogi - és önkormányzati referens laszlopetra [at] bp16.hu 401-1657
dr. Visnyay Noémi jegyzői kabinetvezető visnyay.noemi [at] bp16.hu 401-1627
Laluska Ibolya jegyzői es aljegyzői referens laluska [at] bp16.hu 401-1555
Papp Andrea vezető belső ellenőr dopa [at] bp16.hu 401-1478
Tóth Valéria humánpolitikai referens joka [at] bp16.hu 401-1455
Ványikné Nagy Éva belső ellenőr vanyikne [at] bp16.hu 401-1602
Venczlikné Lovász Edit önkormányzati referens kisedit [at] bp16.hu 401-1473