Ugrás a tartalomra

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

Hatáskör és illetékesség:
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága évente négy alkalommal bírálja el a benyújtott kérelmeket.

Ügyfélfogadás helye:
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Főépület, fszt. 21. szoba) 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.00-17.30-ig
Szerda: 8.00-16.00-ig
Péntek. 8.00-12.00-ig

Tájékoztatás:
Navratil-Bánkuti Andrea Ágnes 4011-473 navratilbandrea@bp16.hu

Az eljárás leírása:
A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 3/2009. (I. 27.) számú rendelet határozza meg a pályázati feltételeket. Az eljárás kérelemre indul. Az igénylőlapot és mellékleteit az ügyintéző áttekinti, személyi adatokat ellenőrzi, esetleges hiánypótlásra felszólít.
Eljárást megindító irat benyújtásának módja: a kérelmet mellékleteivel együtt írásban/formanyomtatványon kell benyújtani az ügyfélszolgálaton.

Eljárási illeték: az eljárás illetékmentes

Ügymenet leírása:
A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása vissza nem térítendő támogatás, jelenlegi összege, 100.000,-Ft-1.000.000,-Ft között lehet.
Kérelem benyújtását követően az ügyintéző az előkészített, mellékletekkel felszerelt kérelmet a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottságának előterjeszti, a Bizottság döntéséről, és a további ügymenetről a feleket értesíti.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

  • építés esetén jogerős építési engedély (jogerőre emelkedést követő 1 éven belül), az építés költségét igazoló hivatalos költségvetés, vagy vásárlás esetén a Földhivatal érkeztető bélyegzőjével ellátott szerződés (az adásvételi szerződés aláírását követő 90 napon belül);
  • az igényjogosultság megállapításához szükséges jövedelemigazolás;
  • más kerületben lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező fiatal házasok esetén az illetékes önkormányzat igazolását arról, hogy ilyen célú támogatásban az adott önkormányzatnál nem részesültek.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 17/2006. (IV.14.) Fővárosi Közgyűlés Rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről;
  • Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (I. 27.) számú rendelete fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról