Ugrás a tartalomra

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

Ügytípus definíciója:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére.

Hatáskör és illetékesség:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg.

Kérelem benyújtása és a tájékoztatás a Szociális és Szociális Intézményi Irodán történik.

Az eljárás leírása: Az eljárás kérelemre indul, a kérelem formanyomtatványon, a Szociális és Szociális Intézményi Irodán (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A „Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához” nyomtatvány beszerezhető a Szociális és Szociális Intézményi Irodán, valamint letölthető a hivatal honlapjáról.

A kérelmek hivatalba való érkezését, majd iktatását követően az iratanyag az ügyintézőhöz kerül.
Hatáskör és illetékesség vizsgálata után sor kerülhet:

 • a kérelem haladéktalan továbbítására
 • hiánypótlásra való felszólításra
 • környezettanulmány beszerzésére

A jogosultság vizsgálatát követően sor kerülhet:

 • a kérelem elutasítására
 • támogatás megállapítására

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal felnőtt  évente kétszer pénzbeni támogatásra jogosult.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban maximum 60 nap

Az eljárás költség- és illetékmentes.

A kérelemhez mellékelni kell: 

 • Nettó jövedelemigazolásokat (családtagokét is)
 • havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan
 • nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapra vonatkozóan   
 • Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező vagy hozzátartozó esetében a Munkaügyi Központ igazolása
 • Családi pótlék összegének igazolását, illetve iskolalátogatási igazolást
 • Kapott vagy fizetett tartásdíjról szóló igazolást
 • Egyedülálló szülő esetében a gyermek elhelyezéséről rendelkező – bíróság vagy gyámhivatal által e tárgyban kiállított - okiratot

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó szabályokat tartalmazza különösen:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelet

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ Fővárosi Lakásrezsi Támogatás igényléshez

TISZTELT XVI. KERÜLETI ÜGYFELEK!

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás igénybe vehető többek között, ha a XVI. Kerületi Önkormányzat Szociális és Szociális Intézményi Irodája által az igénylő vagy a vele közös háztartásban élő személy részére

 • települési lakhatási támogatás vagy
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

került megállapításra, a jogosultság fennáll, és azt igazolja a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás igénylésekor.

Aki a fent említett ellátások valamelyikére jogosult lehet, de abban még nem részesül, annak először kezdeményeznie kell az ellátás megállapítását.

További információ: