Ugrás a tartalomra

Települési támogatás lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz

Települési támogatás lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz

Ügytípus definíciója:
A települési támogatás lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Hatáskör és illetékesség:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015. (II. 23.) rendelete határozza meg.

Kérelem benyújtása és a tájékoztatás a Szociális és Szociális Intézményi Irodán történik.

Az eljárás leírása: Az eljárás kérelemre indul, a kérelem formanyomtatványon, a Szociális és Szociális Intézményi Irodán (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyomtatvány beszerezhető a Szociális és Szociális Intézményi Irodán, valamint letölthető a hivatal honlapjáról.

Az ügyfél kérelmének a hivatalba történő érkezését, majd iktatását követően az iratanyag az ügyintézőhöz kerül. Hatáskör és illetékesség vizsgálata után sor kerülhet:

  • a kérelem haladéktalan továbbítására
  • hiánypótlásra való felszólításra
  • környezettanulmány beszerzésére

A jogosultság vizsgálatát követően sor kerülhet:

  • a kérelem elutasítására
  • a támogatás megállapítására

A döntés az ügyfél részére kézbesítésre kerül. A segély postai úton, vagy folyószámlára, illetve szolgáltatóhoz történő utalással kerül folyósításra.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban maximum 60 nap

Az 1993. évi III. törvény 16. §-a alapján az eljárás költség- és illetékmentes.

A kérelemhez mellékelni kell a nyomtatványon feltüntetett dokumentumokat, okmányokat.

Az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályokat tartalmazza különösen:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  • Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015. (II.23.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ Fővárosi Lakásrezsi Támogatás igényléshez

TISZTELT XVI. KERÜLETI ÜGYFELEK!

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás igénybe vehető többek között, ha a XVI. Kerületi Önkormányzat Szociális és Szociális Intézményi Irodája által az igénylő vagy a vele közös háztartásban élő személy részére

  • települési lakhatási támogatás vagy
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

került megállapításra, a jogosultság fennáll, és azt igazolja a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás igénylésekor.

Aki a fent említett ellátások valamelyikére jogosult lehet, de abban még nem részesül, annak először kezdeményeznie kell az ellátás megállapítását.

További információ:

Csatolmány Méret
nyilatkozat.doc (95 KB) 95 KB
lakhatasi.TT_.doc (186 KB) 186 KB