Ugrás a tartalomra

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

Ügytípus definíciója: Rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet nyújtani, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. Rendkívüli települési támogatás megállapítható továbbá gyógyszer, gyógyászati költség támogatásként, illetve természetbeni juttatásként a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ közreműködésével (1163 Budapest, Cziráki utca 22., Tel.: (1) 403-00-01) tüzifa hozzájárulásként és rezsiben történő elmaradás csökkentéséhez is.

Hatáskör és illetékesség: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015. (II. 23.) rendelete határozza meg.

Kérelem benyújtása és a tájékoztatás a  Szociális és Szociális Intézményi Irodán történik.

Az eljárás leírása: Az eljárás kérelemre indul, a kérelem formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatal bejáratánál (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) személyesen, vagy postai úton, illetve a Szociális és Szociális Intézményi irodához tartozó valamely e-mail címen nyújtható be. A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a hivatal honlapjáról. Az ügyfél kérelmének a hivatalba történő érkezését, majd iktatását követően az iratanyag az ügyintézőhöz kerül. Hatáskör és illetékesség vizsgálata után sor kerülhet:

  • a kérelem haladéktalan továbbítására
  • hiánypótlásra való felszólításra
  • környezettanulmány beszerzésére

A jogosultság vizsgálatát követően sor kerülhet:

  • a kérelem elutasítására
  • a támogatás megállapítására

A döntés az ügyfél részére kézbesítésre kerül. A támogatás postai úton, utalvány formájában, vagy folyószámlára történő utalással kerül folyósításra.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban maximum 60 nap

Az 1993. évi III. törvény 16. §-a alapján az eljárás költség- és illetékmentes.

A kérelemhez mellékelni kell a nyomtatványon feltüntetett dokumentumokat, okmányokat.

Az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályokat tartalmazza különösen:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  • Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015. (II. 23.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról

 

Csatolmány Méret
nyilatkozat.doc (95 KB) 95 KB
rendkivuli.TT_.doc (144.5 KB) 144.5 KB
rezsi.TT_.doc (151 KB) 151 KB
tuzifa.TT_.doc (144.5 KB) 144.5 KB