Ugrás a tartalomra

Rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzeti támogatásként

Rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzeti támogatásként

Veszélyhelyzeti támogatásként megállítható rendkívüli települési támogatás

Ügytípus definíciója:
Veszélyhelyzeti támogatásban az a személy részesülhet, akinek munkaviszonya a koronavírus járvány következtében szűnt meg, és emiatt keresőtevékenységet időszakosan vagy tartósan nem tud folytatni, és az egyéb feltételeknek megfelel.

Hatáskör és illetékesség:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015. (II. 23.) rendelete határozza meg.

Kérelem benyújtása és a tájékoztatás a Szociális és Szociális Intézményi Irodán történik.

Kérelmet az Országgyűlés vagy Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet fennállása alatt lehet benyújtani.

Az eljárás leírása: Az eljárás kérelemre indul, a kérelem formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatalban (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) személyesen a bejáratnál leadva, vagy postai úton vagy e-mailben nyújtható be. A nyomtatvány beszerezhető a Szociális és Szociális Intézményi Irodán, valamint letölthető a hivatal honlapjáról.

Az ügyfél kérelmének a hivatalba történő érkezését, majd iktatását követően az iratanyag az ügyintézőhöz kerül. Hatáskör és illetékesség vizsgálata után sor kerülhet:

  • a kérelem haladéktalan továbbítására
  • hiánypótlásra való felszólításra

A jogosultság vizsgálatát követően sor kerülhet:

  • a kérelem elutasítására
  • a támogatás megállapítására

A döntés az ügyfél részére kézbesítésre kerül. A segély postai úton, vagy folyószámlára történő utalással kerül folyósításra.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban maximum 60 nap


Az 1993. évi III. törvény 16. §-a alapján az eljárás költség- és illetékmentes.

A kérelemhez mellékelni kell a nyomtatványon feltüntetett dokumentumokat, okmányokat.

Az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályokat tartalmazza különösen:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  • Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015. (II. 23.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról
Csatolmány Méret
veszelyhelyzetiTT.doc (147 KB) 147 KB