Településképi Bejelentés

Kire vonatkozik a Településképi bejelentési eljárás?

Az alább csatolt 18/2017. (VI. 27) önkormányzati rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén:

  • jogszabályban rögzített építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez vagy kíván végezni, illetve azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít
  • a kerület közigazgatási területén reklámberendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki,
  • meglévő építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja.

RÉSZLETES LEÍRÁS A RENDELETBEN!

A kérelem benyújtásához a formanyomtatvány az alább csatolt fájl.