Ugrás a tartalomra

Hatósági ügyek

Hagyatéki eljárás

Ügytípus definíciója: A hagyatéki eljárás jogszabályban pontosan meghatározott és körülírt nemperes eljárás, amely az örökhagyó halálának bekövetkeztével rendezi a hagyaték sorsát, úgy hogy megállapítja az öröklés rendjét. Hatáskör és illetékesség...
Tovább

Birtokvédelmi eljárás

Ügytípus definíciója: Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A közigazgatási úton nyújtott birtokvédelem a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül történt...
Tovább

Engedély nélküli hulladék felhalmozás

Ügytípus definíciója: Magánterületen az elhagyott hulladék elszállítása és ártalmatlanítása a környezetvédelmi hatóság feladata. A környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a) a hulladék tulajdonosát, b) az ingatlan...
Tovább

Hatósági bizonyítvány kiállítása

Ügytípus definíciója: A hatósági bizonyítványt olyan tény, állapot vagy adat igazolására lehet kiállítani, amely más okmánnyal, vagy okirattal nem igazolható. Hatáskör és illetékesség: Hatósági bizonyítvány kiállítása a jegyző hatáskörébe tartozik...
Tovább

Közterület használat engedélyezése iránti kérelem

Ügytípus definíciója: Minden olyan esetben közterület használati engedélyt kell kérnie az állampolgárnak, amikor telekhatárán kívüli, a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületre, vagy arra átnyúlva kíván elhelyezni valamilyen tárgyat, berendezést...
Tovább

Környezeti zajforrás elleni eljárás

Ügytípus definíciója: Az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj és rezgés mértékét korlátozni kell. Az egyes zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyeket a...
Tovább