Ugrás a tartalomra

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Fűtési támogatás

Fűtési támogatás Ügytípus definíciója: Nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként nyújtható települési támogatás. A fűtési támogatás december, január, február, március hónapokra, havi 4.000.- Ft összegben nyújtható. A támogatást egy...
Tovább

Ingyenes bölcsődei és óvodai étkezés

Tisztelt Szülők! A gyermekétkeztetésben 100 %-os normatív kedvezményére jogosultak köre bölcsődei ellátás vagy óvodai nevelés esetén az alábbiak szerint alakul: kedvezményre jogosultság oka jogosultság igazolásának módja, a mellékelt nyilatkozat kitöltése...
Tovább

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Ügytípus definíciója : A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzeti támogatásként

Rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzeti támogatásként Veszélyhelyzeti támogatásként megállítható rendkívüli települési támogatás Ügytípus definíciója : Veszélyhelyzeti támogatásban az a személy részesülhet, akinek munkaviszonya a koronavírus járvány következtében szűnt meg, és emiatt...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez

Rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez Ügytípus definíciója : Rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás Ikerszülési támogatásként

Rendkívüli települési támogatás Ikerszülési támogatásként Ügytípus definíciója: Rendkívüli települési támogatást Ikerszülési támogatásként kell folyósítani annak a szülőnek, akinek iker gyermekei születtek. A Rendkívüli települési támogatást Ikerszülési támogatásként a gyermekek egy...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás Ügytípus definíciója : Rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet nyújtani, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. Rendkívüli települési támogatás...
Tovább

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

Hatáskör és illetékesség: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága évente négy alkalommal bírálja el a benyújtott kérelmeket. Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal...
Tovább

Visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatás

Visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatás Ügytípus definíciója: Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás annak a személynek nyújtható, aki anyagi lehetőségeit meghaladó váratlan, rendkívül nehéz élethelyzetbe került és annak...
Tovább

Köztemetés

Ügytípus definíciója : A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről...
Tovább