Ugrás a tartalomra

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Fűtési támogatás

Fűtési támogatás Ügytípus definíciója: Nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként nyújtható települési támogatás. A fűtési támogatás december, január, február, március hónapokra, havi 4.000.- Ft összegben nyújtható. A támogatást egy...
Tovább

Ingyenes bölcsődei és óvodai étkezés

Tisztelt Szülők! A gyermekétkeztetésben 100 %-os normatív kedvezményére jogosultak köre bölcsődei ellátás vagy óvodai nevelés esetén az alábbiak szerint alakul: kedvezményre jogosultság oka jogosultság igazolásának módja, a mellékelt nyilatkozat kitöltése...
Tovább

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Ügytípus definíciója: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére. Hatáskör...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzeti támogatásként

Rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzeti támogatásként Veszélyhelyzeti támogatásként megállítható rendkívüli települési támogatás Ügytípus definíciója: Veszélyhelyzeti támogatásban az a személy részesülhet, akinek munkaviszonya a koronavírus járvány következtében szűnt meg, és emiatt keresőtevékenységet...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez

Rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez Ügytípus definíciója: Rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás nagycsaládosok tankönyvtámogatásához

Rendkívüli települési támogatás nagycsaládosok tankönyvtámogatásához Ügytípus definíciója: A fiatal felnőttet, amennyiben nagycsaládban él és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán első diploma megszerzéséért tanulmányokat folytat, tanévenként egyszer Rendkívüli települési támogatás tankönyvtámogatásra...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás Ikerszülési támogatásként

Rendkívüli települési támogatás Ikerszülési támogatásként Ügytípus definíciója: Rendkívüli települési támogatást Ikerszülési támogatásként kell folyósítani annak a szülőnek, akinek iker gyermekei születtek. A Rendkívüli települési támogatást Ikerszülési támogatásként a gyermekek egy...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás Ügytípus definíciója: Rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet nyújtani, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. Rendkívüli települési támogatás megállapítható...
Tovább

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

Hatáskör és illetékesség: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága évente négy alkalommal bírálja el a benyújtott kérelmeket. Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal...
Tovább

Visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatás

Visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatás Ügytípus definíciója: Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás annak a személynek nyújtható, aki anyagi lehetőségeit meghaladó váratlan, rendkívül nehéz élethelyzetbe került és annak...
Tovább

Köztemetés

Ügytípus definíciója: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha...
Tovább