Ugrás a tartalomra

Visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatás

Visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatás

Ügytípus definíciója:

Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás annak a személynek nyújtható, aki anyagi lehetőségeit meghaladó váratlan, rendkívül nehéz élethelyzetbe került és annak megszűntetése a napi létfenntartását veszélyezteti, illetve esete egyébként méltánylást érdemel, vagy aki anyagi lehetőségeit meghaladó krízishelyzetbe került.

Hatáskör és illetékesség:

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 15/2009. (IV. 27.) rendelete határozza meg.

Kérelem benyújtása Szociális és Szociális Intézményi Irodán történik.

Tájékoztatás nyújtás:

Müller Kinga  Tel: +361 - 4011 733

Az eljárás leírása: Az eljárás kérelemre indul, a kérelmet a Szociális és Szociális Intézményi Irodán (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) személyesen, vagy postai úton nyújtható be.
A visszatérítendő támogatásról az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a vissza nem térítendő támogatásról pedig a Polgármester dönt egyedi elbírálás alapján.

A kérelemhez mellékelni kell

  • a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai, egy főre eső, előző havi nettó jövedelmének igazolását.
  • amennyiben a kérelem természete indokolja, a kérelem indokát alátámasztó, az ügy lényeges körülményeire vonatkozó dokumentumokat, költségvetést, számlákat.

A kérelem elbírálását megelőzően sor kerülhet környezettanulmány készítésére.

A visszatérítendő támogatást a Bizottság kamatmentes kölcsönként nyújtja. A kölcsön visszafizetésének módját, valamint havi részleteit a Bizottság egyedi elbírálás alapján, határozattal állapítja meg.

A vissza nem térítendő támogatásra való jogosultságot, valamint a támogatás összegét a Polgármester határozatban állapítja meg.

A döntés az ügyfél részére kézbesítésre kerül. A támogatás postai úton, vagy folyószámlára történő utalással kerül folyósításra.
Az eljárás költség- és illetékmentes.

A visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza:

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 15/2009. (IV. 27.) rendelete a visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatásról.