Ugrás a tartalomra

Szociális ügyek

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

Hatáskör és illetékesség: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága évente négy alkalommal bírálja el a benyújtott kérelmeket. Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal...
Tovább

Visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatás

Visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatás Ügytípus definíciója: Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás annak a személynek nyújtható aki anyagi lehetőségeit meghaladó váratlan, rendkívül nehéz élethelyzetbe került és annak...
Tovább

Ingyenes bölcsődei és óvodai étkezés

Tisztelt Szülők! A Kormány döntésének következtében 2015. szeptember 1-jétől az óvodai és bölcsődei étkeztetésben jelentősen bővül a kedvezményben részesülők köre, több gyermek lesz jogosult az ingyenes étkezésre. A gyermekétkeztetésben normatív...
Tovább

Igazolás védendő fogyasztói státuszhoz

Ügytípus definíciója: Amennyiben valaki az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül vagy a gyermekek védelméről...
Tovább

Fűtési támogatás

Ügytípus definíciója: Nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként nyújtható települési támogatás. A fűtési támogatás december, január, február, március hónapokra, havi 4.000.- Ft összegben nyújtható. A támogatást egy összegben, január...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás

Ügytípus definíciója: Rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet nyújtani,aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. Rendkívüli települési támogatás megállapítható továbbá gyógyszer, gyógyászati költség...
Tovább

Köztemetés

Ügytípus definíciója: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere – önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás Ikerszülési támogatásként

Ügytípus definíciója: Rendkívüli települési támogatást Ikerszülési támogatásként kell folyósítani annak a szülőnek, akinek iker gyermekei születtek. A Rendkívüli települési támogatást Ikerszülési támogatásként a gyermekek egy éves koráig lehet igényelni. Hatáskör...
Tovább

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

Ügytípus definíciója: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére. Hatáskör és illetékesség: A gyermekek védelméről...
Tovább

Rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez

Ügytípus definíciója: Rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt...
Tovább