Ugrás a tartalomra

Adós lista

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130 § (1) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer forintot – természetes személyek esetében az ötvenezer forintot – elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

A fenti jogszabályhelynek megfelelően Adóhatóságunk a hátralékkal rendelkezőket időszakonként megjeleníti az önkormányzat hivatalos honlapján.