Ugrás a tartalomra

Helyi Adók

Tisztelt Ügyfelünk!

A Budapest XVI. kerület illetékességi területén található ingatlanok vonatkozásában építményadó és telekadó került bevezetésre. Az adó alanya mindkét adónemnél az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos (amennyiben az ingatlant vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya). Az adófizetési kötelezettség keletkezése, változása vagy megszüntetése az adózó
 - külön felszólítás nélküli – bevallása alapján kerül az önkormányzati adóhatóság által megállapításra (kivetéses adózás).
Építményadó vonatkozásában fő szabály szerint adókötelezettség alá esik minden lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, azonban a magánszemélyek nem vállalkozási tevékenységre használt lakásaik (ideértve a családi házakat), illetve garázsaik után mentesülnek az adó alól. A kizárólag székhelyként funkcionáló lakások sem esnek adókötelezettség alá. Az adó alapján az adókötelezettség alá eső építmény hasznos alapterülete. Az adó éves mértéke függ az adóköteles rész nagyságától, belterületen 600 Ft-tól 1500 Ft-ig terjedhet, külterületen egységesen 400 Ft.
Telekadó vonatkozásában adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. A magánszemélyek, lakásszövetkezetek, társasházak lakóövezet besorolású telkei, illetve a magánszemélyek külterületen található telkei mentesülnek az adó alól. Az adó mértéke a levonható részek után fennmaradó m2-ben számított telekméret után 200 Ft/év.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az alanyi és tárgyi adómentességekre vonatkozó törvényi és helyi részletes szabályokat.
Az építmény-és telekadót minden évben  két egyenlő részletben adóév március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig kell megfizetni csekken, vagy bankszámlanyitásra kötelezett adózó esetén átutalással. Az önkormányzati adóhatóság által év közben, visszamenőlegesen megállapított adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.
Adóhatóságunk minden év elején folyószámla értesítőt küld a nyilvántartásában szereplő ügyfeleinek. Továbbá minden év október 31-ig a hátralékkal rendelkezők részére külön felszólítást postázunk.

Fizetési nehézség esetén lehetőség van részletfizetés, fizetési halasztás, indokolt esetben mérséklés kérelmezésére, melyre külön eljárás alapján vagyoni, szociális, jövedelmi, gazdálkodási helyzetet vizsgálva bírál el az önkormányzati adóhatóság.

Számlaszámok [OTP] : Építményadó 11784009-15516006-02440000
Telekadó 11784009-15516006-02510000