Ugrás a tartalomra

Településképi rendelet VI. fejezete: Településképi véleményezési eljárás, valamint a Tervtanácsról szóló rendelet

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló - a 26/2018. (XI. 16.), a 16/2020. (IV.24.) és a 14/2021. (V.25.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetű - 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Településképi rendelet) az alábbi linkre kattintva érhető el:

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben

A Településképi rendelet - többek között - magában foglalja a településképi véleményezési eljárás (a Településképi rendelet VI. fejezete) kerületi eljárási rendjét.

Papír alapú formanyomtatvány - Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz

A formanyomtatvány elektronikus úton erre a linkre kattintva is kitölthető és benyújtható

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 7/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Tervtanácsi rendelet) az alábbi linkre kattintva érhető el:

A helyi építészeti-műszaki tervtanács működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 7/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Településképi véleményezésre a Településképi rendeletben és a Tervtanácsi rendeletben foglaltak alapján a formanyomtatvánnyal együtt tervdokumentációt a tervtanács ülése előtt legalább 8 nappal megelőzően, az ÉTDR által biztosított elektronikus tárhelyen keresztül lehet benyújtani, továbbá az eredeti, aláírt formanyomtatvánnyal együtt kettő kinyomtatott (az ÉTDR-re előzetesen feltöltött) tervpéldányt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában - ügyfélfogadási időben - személyesen is be lehet adni, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) kell elküldeni. A tervtanácsi ülés tervezett időpontjáról telefonon lehet tájékozódni: 06-1-40-11-440

A Tervtanács elnöke a kerületi önkormányzat főépítésze. A Tervtanács augusztus 1-től augusztus 31-ig, illetve december 15-től január 2-ig szünetet tart.