Településképi Arculati Kézikönyv

Településképi Arculati Kézikönyv

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdése alapján közzétesszük a Képviselő-testület által 2017. szeptember 20-án a 306/2017.(IX.20.) határozattal elfogadott Fejlődő Kertváros XVI. Kerület Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: Kézikönyv), mely a XVI. kerületi környezet vizuális megjelenését meghatározó (kulturális, léptékbeli, formai, anyaghasználati és minőségi) jellemzőit foglalja össze. A Kézikönyv a XVI. kerület, azaz a Fejlődő Kertváros bemutatásán túl feltárja az épített környezet értékeit. Célja, hogy a kerület jelenkori és jövőbeni lakosságának felhívja a figyelmét a meglévő településképre, hogy olyan házat tudjon építeni, a meglévőt felújítani, átalakítani, hogy a kerület nyugodt, természetközeli arculata hosszú távon is megmaradhasson. A Kézikönyv szemléletformáló jellegű dokumentum, amely a környezetünkben található értékek általános jelenlétére hívja fel a figyelmet. Fontos, hogy gyarapítsuk értékeinket, illeszkedjünk a településkép, településkarakter kialakult rendszeréhez. Mindezt úgy tegyük, hogy a saját egyéniségünket tükrözzék az építési szándékkal a megvalósítással kapcsolatos részletek, az épület egésze a környezeti arculathoz illeszkedő, de élhető megoldást biztosítson a településnek és a tulajdonosnak egyaránt. A Kézikönyvben található ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, azok csupán az értékekre irányuló figyelemfelkeltés, az adott városrész karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása. Jelen Kézikönyv „nyílt”, tovább bővíthető. Az ajánlások és a bemutatott példák bővíthetők, akár cserélhetők.

A Kézikönyv, valamint a képviselő-testületi ülésen készült jegyzőkönyv kivonata alább, a csatolt fájlok között nyitható meg, tölthető le.