Ugrás a tartalomra

Hirdetmények, Nyilvános Értékelő Felület

Tájékoztatás és hirdetmény a Kerületi Építési Szabályzat módosításáról és az azzal kapcsolatos lakossági fórumról

A Kerületi Építési Szabályzatról szóló 21/2018. (VII.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) hatályba lépését követően történt jogszabályi változások és egyes építési előírások tervezett módosítása, valamint az elmúlt időszakban történt önkormányzati felülvizsgálat alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÉSZ módosítását kezdeményezte. A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint teljes eljárásban, a teljes körű nyilvánosság biztosításával történik.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 13/2017.(V.19.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, az adott partnerségi eljárás során bejelentkezett partnerek az előzetes tájékoztatási és a véleményezési (munkaközi) szakaszba – kérésükre – bekerülnek. A KÉSZ módosításának partnerségi körébe való felvételi kéréseiket az elektronikus címmel rendelkezők elektronikus levélben (e-mail) legkésőbb e hirdetménynek a XVI. Kerületi Újságban történő megjelenést követő 30 napig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, míg az elektronikus e-mail címmel nem rendelkezők papír alapú kérelem formájában Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda részére címezve.

A Kormányrendelet alapján a KÉSZ előzetes tájékoztató szakaszában az önkormányzat lakossági fórumot tart. A KÉSZ módosításhoz elkészült előzetes tájékoztató anyag alább megtekinthető.

A lakossági fórum ideje: 2022. július 18. hétfő 17:00 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címére, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

2022.06.29.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatás és hirdetmény a Településképi rendelettel kapcsolatos lakossági fórumokról

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) módosításának előzetes tájékoztatási szakaszában az eljárás és az előzetes anyag ismertetésére - lakossági fórum keretében - 2022. június 14-én került sor az Önkormányzat Házasságkötő termében. A főépítész tájékoztatta a megjelenteket a módosítás folyamatáról, majd a tervezéssel megbízott településtervező bemutató vetítés keretében részleteiben is ismertette a dokumentációt.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján a TKR munkaközi tájékoztató szakaszában az önkormányzat újabb lakossági fórumot tart. A TKR módosításhoz elkészült tervezet 2022. július 6-tól lesz alább megtekinthető.

A lakossági fórum ideje: 2022. július 18. hétfő 16:00 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címre, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

2022.06.29.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Közzététel a Bökényföldi út melletti terület KÉSZ módosításának partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról

Lezárult a partnerségi egyeztetés a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt területre vonatkozó KÉSZ módosítási eljárásában. Az ezzel kapcsolatos dokumentáció elérhető itt, a honlapon alább, a csatolt fájlok között. (Bökényföldi út melletti terület - partnerségi egyeztetés lezárása)

2022.06.27.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIRDETMÉNY

Lakossági fórum a Településképi Rendelet módosításáról

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Budapest XVI. kerületi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen folyamatosan működő egyesületeket, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján az előzetes tájékoztató szakaszban lakossági fórumot tart a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. Az előzetes javaslatok megtekinthetők az önkormányzat www.bp16.hu honlapján, a Hírek - Aktuális menüpontban.

A lakossági fórum ideje: 2022. június 14. kedd 16:00 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

TKR előzetes anyag

Az észrevételeket és javaslatokat  a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címre, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

2022.06.01.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIRDETMÉNY

Lakossági fórum a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt területről

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Budapest XVI. kerületi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen folyamatosan működő egyesületeket, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján lakossági fórumot tart a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) számú önkormányzati rendelet módosításának a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt tervezési területére elkészült munkaközi tájékoztató tervezet vonatkozásában. A munkaközi tájékoztató tervezet megtekinthető az önkormányzat www.bp16.hu honlapján, a Hírek - Aktuális menüpontban.

A lakossági fórum ideje: 2022. május 31. kedd 16:00 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

Az észrevételeket és javaslatokat  a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címre, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

Fenti hír megjelenik még a XVI. Kerületi Újság 2022. május 18-i lapszámában, az Önkormányzat Havashalom utca 43. szám alatti hirdetőtábláján, valamint a www.bp16.hu honlapon a Hírek - Aktuális között.

2022.05.11.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Módosul a Kerületi Építési Szabályzat a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt területen

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Budapest XVI. kerületi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen folyamatosan működő egyesületeket, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint megindítja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) számú önkormányzati rendelet módosítását a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt tervezési területre vonatkozóan. A tervezési területet a Képviselő-testület 69/2022.(III.02.) Kt. számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A tárgyalásos eljárásban a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosításával a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2017.(V.19.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, az adott partnerségi eljárás során bejelentkezett partnerek a munkaközi tájékoztató szakaszba kérésükre bekerülnek.

A partnerségi körbe való felvételi kéréseiket és a tervezési területre vonatkozó véleményüket, javaslatukat e-mail útján vagy postai úton legkésőbb 2022. április 15-ig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, vagy a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címére.

Fenti hír megjelenik a XVI. Kerületi Újság 2022. április 6-i lapszámában, az Önkormányzat Havashalom utca 43. szám alatti hirdetőtábláján, valamint a www.bp16.hu honlapon.

2022.04.01.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hirdetmény a kerületi építési szabályzat módosításáról

A Kerületi Építési Szabályzatról szóló 21/2018.(VII.6.) ök. rendelet hatályba lépését követően történt jogszabályi változások és egyes építési előírások tervezett módosítása miatt a rendelet módosítását kezdeményezte az önkormányzat. Az előzetes tájékoztatási szakaszt követően a rendelet módosítása során a tervezet további egyeztetésre kerül.

A kerületi építési szabályzat rendelet módosításának partnerségi körébe való felvételi kéréseiket az elektronikus címmel rendelkezők elektronikus levélben (e-mail) vagy papír alapon legkésőbb e hirdetménynek a XVI. Kerületi Újságban történő soron következő, 2021. december 15-i megjelenését követő 30 napig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, vagy az elektronikus e-mail címmel nem rendelkezők papír alapú kérelem formájában Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be.

2021.12.06.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hirdetmény a településképi rendelet módosításáról

A Településkép védelméről szóló 40/2017.(XII.19.) ök. rendelet hatálybalépését követően történt jogszabályi változások (településképi bejelentéssel kapcsolatos szankciók változása), a helyi védettségi eljárás pontosítása, az ingatlanok közötti kerítések előírásainak felülvizsgálata és egyéb településképi előírások kiegészítése miatt az önkormányzat a rendelet módosítását kezdeményezte. Az előzetes tájékoztatási szakaszt követően a rendelet módosítása során a tervezet további egyeztetésre kerül.

A településképi rendelet módosításának partnerségi körébe való felvételi kéréseiket az elektronikus címmel rendelkezők elektronikus levélben (e-mail) vagy papír alapon legkésőbb e hirdetménynek a XVI. Kerületi Újságban történő soron következő, 2021. december 15-i megjelenését követő 30 napig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, vagy az elektronikus e-mail címmel nem rendelkezők papír alapú kérelem formájában Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be.

2021.12.06.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest Főváros Önkormányzata idén is meghirdette Budapest Építészeti Nívódíja 2021 pályázatát, amelynek lebonyolítója a Budapesti Építész Kamara.

A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését a további magas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése érdekében. Cél, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja 2021 odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot.

A pályázat kivonata megtalálható a pályázat saját weboldalán: www.bpnivodij.hu

Településrendezéssel kapcsolatos hirdetményeink a honlapunk Aktuális hírei között is szerepelnek:

https://www.bp16.hu/hirek/aktualis

---------------------------------------------

Hirdetmény partnerségi körbe való felvételről (TelepülésKépi Rendelet (TKR) módosítása)

Hirdetmény a 314/2012.(XI.8.)Korm.rend. 43/A.§(2) szerinti szakaszról (TelepülésKépi Rendelet (TKR) módosítása)

Hirdetmény partnerségi körbe való felvételről (Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása)

Hirdetmény előzetes tájékoztatási szakaszról (Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása - fővárosi hatáskörű ügyek)

Hirdetmény előzetes tájékoztatási szakaszról (Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása - kerületi hatáskörű ügyek)

Hirdetmény a mátyásföldi volt repülőgépgyár épületeinek egy részére (toronyrész) vonatkozó helyi egyedi védelem megállapításáról

---------------------------------------------

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

a 14/2021.(V.25.) önkormányzati rendelettel

a 103770 hrsz-ú és a 103771-ú hrsz-ú telkeken álló „toronyrész”

kerületi helyi védettséget kapott.

A védettség kapcsán egy esetleges építési beruházás során az értékvédelmi szempontokat figyelembe kell venni, emellett bizonyos pályázati lehetőségek is lehetővé válnak.

Az 183/2021.(III.26.) PM. számú határozat szerint az épületegyüttes további részeinek vizsgálatára az örökségvédelmi szakértő kiválasztásra került.

Amennyiben a volt repülőgépgyár építészeti tervei, archív dokumentációja esetlegesen rendelkezésre állnak, kérjük segítse a munkát azok átadásával.

---------------------------------------------

Nyilvános Értékelő Felület

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B.§ (3) bekezdése alapján a polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről.

Településképi Arculati Kézikönyv és

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet-tel

kapcsolatos észrevételeit, véleményét „településképi monitoring” tárggyal, a véleményező nevével, címével, elérhetőségével ellátva a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre küldheti meg.

---------------------------------------------