Ugrás a tartalomra

Hirdetmények, Nyilvános Értékelő Felület

 

Hirdetmény a kerületi építési szabályzat módosításáról

A Kerületi Építési Szabályzatról szóló 21/2018.(VII.6.) ök. rendelet hatályba lépését követően történt jogszabályi változások és egyes építési előírások tervezett módosítása miatt a rendelet módosítását kezdeményezte az önkormányzat. Az előzetes tájékoztatási szakaszt követően a rendelet módosítása során a tervezet további egyeztetésre kerül.

A kerületi építési szabályzat rendelet módosításának partnerségi körébe való felvételi kéréseiket az elektronikus címmel rendelkezők elektronikus levélben (e-mail) vagy papír alapon legkésőbb e hirdetménynek a XVI. Kerületi Újságban történő soron következő, 2021. december 15-i megjelenését követő 30 napig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, vagy az elektronikus e-mail címmel nem rendelkezők papír alapú kérelem formájában Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be.

2021.12.06.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hirdetmény a településképi rendelet módosításáról

A Településkép védelméről szóló 40/2017.(XII.19.) ök. rendelet hatálybalépését követően történt jogszabályi változások (településképi bejelentéssel kapcsolatos szankciók változása), a helyi védettségi eljárás pontosítása, az ingatlanok közötti kerítések előírásainak felülvizsgálata és egyéb településképi előírások kiegészítése miatt az önkormányzat a rendelet módosítását kezdeményezte. Az előzetes tájékoztatási szakaszt követően a rendelet módosítása során a tervezet további egyeztetésre kerül.

A településképi rendelet módosításának partnerségi körébe való felvételi kéréseiket az elektronikus címmel rendelkezők elektronikus levélben (e-mail) vagy papír alapon legkésőbb e hirdetménynek a XVI. Kerületi Újságban történő soron következő, 2021. december 15-i megjelenését követő 30 napig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, vagy az elektronikus e-mail címmel nem rendelkezők papír alapú kérelem formájában Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be.

2021.12.06.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest Főváros Önkormányzata idén is meghirdette Budapest Építészeti Nívódíja 2021 pályázatát, amelynek lebonyolítója a Budapesti Építész Kamara.

A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését a további magas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése érdekében. Cél, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja 2021 odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot.

A pályázat kivonata megtalálható a pályázat saját weboldalán: www.bpnivodij.hu

Településrendezéssel kapcsolatos hirdetményeink a honlapunk Aktuális hírei között is szerepelnek:

https://www.bp16.hu/hirek/aktualis

---------------------------------------------

Hirdetmény partnerségi körbe való felvételről (TelepülésKépi Rendelet (TKR) módosítása)

Hirdetmény a 314/2012.(XI.8.)Korm.rend. 43/A.§(2) szerinti szakaszról (TelepülésKépi Rendelet (TKR) módosítása)

Hirdetmény partnerségi körbe való felvételről (Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása)

Hirdetmény előzetes tájékoztatási szakaszról (Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása - fővárosi hatáskörű ügyek)

Hirdetmény előzetes tájékoztatási szakaszról (Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása - kerületi hatáskörű ügyek)

Hirdetmény a mátyásföldi volt repülőgépgyár épületeinek egy részére (toronyrész) vonatkozó helyi egyedi védelem megállapításáról

---------------------------------------------

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

a 14/2021.(V.25.) önkormányzati rendelettel

a 103770 hrsz-ú és a 103771-ú hrsz-ú telkeken álló „toronyrész”

kerületi helyi védettséget kapott.

A védettség kapcsán egy esetleges építési beruházás során az értékvédelmi szempontokat figyelembe kell venni, emellett bizonyos pályázati lehetőségek is lehetővé válnak.

Az 183/2021.(III.26.) PM. számú határozat szerint az épületegyüttes további részeinek vizsgálatára az örökségvédelmi szakértő kiválasztásra került.

Amennyiben a volt repülőgépgyár építészeti tervei, archív dokumentációja esetlegesen rendelkezésre állnak, kérjük segítse a munkát azok átadásával.

---------------------------------------------

Nyilvános Értékelő Felület

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B.§ (3) bekezdése alapján a polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről.

Településképi Arculati Kézikönyv és

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet-tel

kapcsolatos észrevételeit, véleményét „településképi monitoring” tárggyal, a véleményező nevével, címével, elérhetőségével ellátva a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre küldheti meg.

---------------------------------------------

 

Közzétéve
2020. 05. 21. - 09:49
Utoljára szerkesztve
2021. 12. 06. - 14:59