Ugrás a tartalomra

Hirdetmények, Nyilvános Értékelő Felület

Tájékoztatás a Kerületi Építési Szabályzat 2023. évi módosításáról

A Képviselő-testület 2023. december 13-i ülésén döntött a Kerületi Építési Szabályzat módosításáról:

26/2023.(XII.19.) ök.rendelet a kerületi építési szabályzatáról szóló 21/2018. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról - hatályba lép: 2024. január 18-án a 21/2018.(VII.6.) ök. rendeletbe való egységes szerkezetbe történő foglalással.

Jelen módosítás kiterjed a KÉSZ alkalmazása során észlelt pontatlanságok, nem egyértelmű megfogalmazások javítására és a lakossági, fejlesztői, valamint az önkormányzat saját kezdeményezésű változtatási igényeinek átvezetésére, figyelembe véve a magasabb szintű jogszabályi változásokat is.

Tájékoztatás és hirdetmény a Kerületi Építési Szabályzat módosításáról és az azzal kapcsolatos lakossági fórumról

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 2022. június végén megindított módosítási eljárásában korábban regisztrált szervezeteket, egyházakat, egyesületeket, érdekelteket, illetve az eljárásban részt vevő, és hivatali kapun megkeresett államigazgatási szerveket és önkormányzatokat, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján - jelen véleményezési szakaszban - lakossági fórumot tart a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) számú önkormányzati rendeletének módosítási eljárása kapcsán, az alább, a csatolt fájlok között elérhető elkészült tervezet (véleményezési anyag) vonatkozásában:

I. kötet (Bevezetés, Előzmények)

II. kötet (Megalapozó vizsgálat és Településrendezési javaslat)

III. kötet (Megalapozó vizsgálat, Alátámasztó BPTM részterületekre)

IV. kötet (Mellékletek és Terviratok)

V. kötet (Rendelet-tervezet)

V. kötet (Rendelet-tervezet tervlapjai)

A lakossági fórum ideje: 2023. október 26. csütörtök 16:30 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43. - Házasságkötő terem)

A lakossági fórumon is ismertetésre kerülő véleményezési anyaggal (mely papír alapon a Főépítészi irodán ügyfélfogadási időben is megtekinthető) kapcsolatban észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá írásban legkésőbb 2023. november 6-án 9:00 óráig a polgármesteri hivatal főépítészéhez beérkezve papír alapon, illetve a fenti időpontig elektronikusan a daroczi@bp16.hu e-mail címre beérkezve lehet megtenni.

2023.10.13.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Tájékoztatás és hirdetmény a Kerületi Építési Szabályzat módosításáról és az azzal kapcsolatos lakossági fórumról

A Kerületi Építési Szabályzatról szóló 21/2018. (VII.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) hatályba lépését követően történt jogszabályi változások és egyes építési előírások tervezett módosítása, valamint az elmúlt időszakban történt önkormányzati felülvizsgálat alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÉSZ módosítását kezdeményezte. A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint teljes eljárásban, a teljes körű nyilvánosság biztosításával történik.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 13/2017.(V.19.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, az adott partnerségi eljárás során bejelentkezett partnerek az előzetes tájékoztatási és a véleményezési (munkaközi) szakaszba – kérésükre – bekerülnek. A KÉSZ módosításának partnerségi körébe való felvételi kéréseiket az elektronikus címmel rendelkezők elektronikus levélben (e-mail) legkésőbb e hirdetménynek a XVI. Kerületi Újságban történő megjelenést követő 30 napig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, míg az elektronikus e-mail címmel nem rendelkezők papír alapú kérelem formájában Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda részére címezve.

A Kormányrendelet alapján a KÉSZ előzetes tájékoztató szakaszában az önkormányzat lakossági fórumot tart. A KÉSZ módosításhoz elkészült előzetes tájékoztató anyag alább megtekinthető.

A lakossági fórum ideje: 2022. július 18. hétfő 17:00 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címére, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

2022.06.29.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatás és hirdetmény a Településképi rendelettel kapcsolatos lakossági fórumokról

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) módosításának előzetes tájékoztatási szakaszában az eljárás és az előzetes anyag ismertetésére - lakossági fórum keretében - 2022. június 14-én került sor az Önkormányzat Házasságkötő termében. A főépítész tájékoztatta a megjelenteket a módosítás folyamatáról, majd a tervezéssel megbízott településtervező bemutató vetítés keretében részleteiben is ismertette a dokumentációt.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján a TKR munkaközi tájékoztató szakaszában az önkormányzat újabb lakossági fórumot tart. A TKR módosításhoz elkészült tervezet 2022. július 6-tól lesz alább megtekinthető.

A lakossági fórum ideje: 2022. július 18. hétfő 16:00 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címre, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

2022.06.29.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Közzététel a Bökényföldi út melletti terület KÉSZ módosításának partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról

Lezárult a partnerségi egyeztetés a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt területre vonatkozó KÉSZ módosítási eljárásában. Az ezzel kapcsolatos dokumentáció elérhető itt, a honlapon alább, a csatolt fájlok között. (Bökényföldi út melletti terület - partnerségi egyeztetés lezárása)

2022.06.27.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIRDETMÉNY

Lakossági fórum a Településképi Rendelet módosításáról

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Budapest XVI. kerületi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen folyamatosan működő egyesületeket, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján az előzetes tájékoztató szakaszban lakossági fórumot tart a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. Az előzetes javaslatok megtekinthetők az önkormányzat www.bp16.hu honlapján, a Hírek - Aktuális menüpontban.

A lakossági fórum ideje: 2022. június 14. kedd 16:00 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

TKR előzetes anyag

Az észrevételeket és javaslatokat  a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címre, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

2022.06.01.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIRDETMÉNY

Lakossági fórum a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt területről

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Budapest XVI. kerületi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen folyamatosan működő egyesületeket, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján lakossági fórumot tart a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) számú önkormányzati rendelet módosításának a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt tervezési területére elkészült munkaközi tájékoztató tervezet vonatkozásában. A munkaközi tájékoztató tervezet megtekinthető az önkormányzat www.bp16.hu honlapján, a Hírek - Aktuális menüpontban.

A lakossági fórum ideje: 2022. május 31. kedd 16:00 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

Az észrevételeket és javaslatokat  a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címre, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

Fenti hír megjelenik még a XVI. Kerületi Újság 2022. május 18-i lapszámában, az Önkormányzat Havashalom utca 43. szám alatti hirdetőtábláján, valamint a www.bp16.hu honlapon a Hírek - Aktuális között.

2022.05.11.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Módosul a Kerületi Építési Szabályzat a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt területen

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Budapest XVI. kerületi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen folyamatosan működő egyesületeket, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint megindítja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) számú önkormányzati rendelet módosítását a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt tervezési területre vonatkozóan. A tervezési területet a Képviselő-testület 69/2022.(III.02.) Kt. számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A tárgyalásos eljárásban a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosításával a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2017.(V.19.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, az adott partnerségi eljárás során bejelentkezett partnerek a munkaközi tájékoztató szakaszba kérésükre bekerülnek.

A partnerségi körbe való felvételi kéréseiket és a tervezési területre vonatkozó véleményüket, javaslatukat e-mail útján vagy postai úton legkésőbb 2022. április 15-ig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, vagy a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címére.

Fenti hír megjelenik a XVI. Kerületi Újság 2022. április 6-i lapszámában, az Önkormányzat Havashalom utca 43. szám alatti hirdetőtábláján, valamint a www.bp16.hu honlapon.

2022.04.01.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hirdetmény a kerületi építési szabályzat módosításáról

A Kerületi Építési Szabályzatról szóló 21/2018.(VII.6.) ök. rendelet hatályba lépését követően történt jogszabályi változások és egyes építési előírások tervezett módosítása miatt a rendelet módosítását kezdeményezte az önkormányzat. Az előzetes tájékoztatási szakaszt követően a rendelet módosítása során a tervezet további egyeztetésre kerül.

A kerületi építési szabályzat rendelet módosításának partnerségi körébe való felvételi kéréseiket az elektronikus címmel rendelkezők elektronikus levélben (e-mail) vagy papír alapon legkésőbb e hirdetménynek a XVI. Kerületi Újságban történő soron következő, 2021. december 15-i megjelenését követő 30 napig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, vagy az elektronikus e-mail címmel nem rendelkezők papír alapú kérelem formájában Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be.

2021.12.06.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hirdetmény a településképi rendelet módosításáról

A Településkép védelméről szóló 40/2017.(XII.19.) ök. rendelet hatálybalépését követően történt jogszabályi változások (településképi bejelentéssel kapcsolatos szankciók változása), a helyi védettségi eljárás pontosítása, az ingatlanok közötti kerítések előírásainak felülvizsgálata és egyéb településképi előírások kiegészítése miatt az önkormányzat a rendelet módosítását kezdeményezte. Az előzetes tájékoztatási szakaszt követően a rendelet módosítása során a tervezet további egyeztetésre kerül.

A településképi rendelet módosításának partnerségi körébe való felvételi kéréseiket az elektronikus címmel rendelkezők elektronikus levélben (e-mail) vagy papír alapon legkésőbb e hirdetménynek a XVI. Kerületi Újságban történő soron következő, 2021. december 15-i megjelenését követő 30 napig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, vagy az elektronikus e-mail címmel nem rendelkezők papír alapú kérelem formájában Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be.

2021.12.06.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest Főváros Önkormányzata idén is meghirdette Budapest Építészeti Nívódíja 2021 pályázatát, amelynek lebonyolítója a Budapesti Építész Kamara.

A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését a további magas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése érdekében. Cél, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja 2021 odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot.

A pályázat kivonata megtalálható a pályázat saját weboldalán: www.bpnivodij.hu

Településrendezéssel kapcsolatos hirdetményeink a honlapunk Aktuális hírei között is szerepelnek:

https://www.bp16.hu/hirek/aktualis

---------------------------------------------

Hirdetmény partnerségi körbe való felvételről (TelepülésKépi Rendelet (TKR) módosítása)

Hirdetmény a 314/2012.(XI.8.)Korm.rend. 43/A.§(2) szerinti szakaszról (TelepülésKépi Rendelet (TKR) módosítása)

Hirdetmény partnerségi körbe való felvételről (Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása)

Hirdetmény előzetes tájékoztatási szakaszról (Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása - fővárosi hatáskörű ügyek)

Hirdetmény előzetes tájékoztatási szakaszról (Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása - kerületi hatáskörű ügyek)

Hirdetmény a mátyásföldi volt repülőgépgyár épületeinek egy részére (toronyrész) vonatkozó helyi egyedi védelem megállapításáról

---------------------------------------------

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

a 14/2021.(V.25.) önkormányzati rendelettel

a 103770 hrsz-ú és a 103771-ú hrsz-ú telkeken álló „toronyrész”

kerületi helyi védettséget kapott.

A védettség kapcsán egy esetleges építési beruházás során az értékvédelmi szempontokat figyelembe kell venni, emellett bizonyos pályázati lehetőségek is lehetővé válnak.

Az 183/2021.(III.26.) PM. számú határozat szerint az épületegyüttes további részeinek vizsgálatára az örökségvédelmi szakértő kiválasztásra került.

Amennyiben a volt repülőgépgyár építészeti tervei, archív dokumentációja esetlegesen rendelkezésre állnak, kérjük segítse a munkát azok átadásával.

---------------------------------------------

Nyilvános Értékelő Felület

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B.§ (3) bekezdése alapján a polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről.

Településképi Arculati Kézikönyv és

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet-tel

kapcsolatos észrevételeit, véleményét „településképi monitoring” tárggyal, a véleményező nevével, címével, elérhetőségével ellátva a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre küldheti meg.

---------------------------------------------