Ugrás a tartalomra

Főépítészi Ügyfélfogadás és Szakmai Konzultáció

A FŐÉPÍTÉSZ SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE és a SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

Soron következő ügyfélfogadás: 2022. szeptember 26-án, hétfőn délután, előre egyeztetett konkrét időpontokban, mely időpontokra előzetesen a 061-40-11-741 telefonszámon lehet bejelentkezni.

A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ papíron alapon előzetesen benyújtott dokumentáció alapján történik.

A formanyomtatvánnyal együtt a konzultálandó tervdokumentáció Polgármesteri Hivatalba történő beérkezési határideje: 2022. szeptember 22.

Papír alapú főépítészi szakmai konzultáció kérelem formanyomtatvány

A formanyomtatvány elektronikus úton erre a linkre kattintva is kitölthető és benyújtható

A szakmai konzultáció szabályait a Településképi rendelet rögzíti:

56. § (1) Az önkormányzat a településképi-védelmi tájékoztatás, a településképi arculati kézikönyv vonatkozó elemeinek megismertetése, valamint a településképi követelmények és a Kerületi Építési Szabályzat betartása érdekében szakmai tájékoztatás vagy szakmai konzultáció lehetőségét biztosítja.

(2) A szakmai konzultáció folyamata az ügyfél által a főépítészhez benyújtott kérelemre indul.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell legalább a településképet érintő tervezett tevékenységhez kapcsolódó releváns információkat.

(4) A szakmai konzultáció a kerületi főépítésszel szóban történik.

(5) Szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy a főépítész döntése alapján a helyszínen is lefolytatható.

(6) A konzultációról készült emlékeztetőt a kerületi főépítész nyilvántartásba veszi.

A szakmai konzultáció tartásának kötelező esetei

57. §  Az építtetőnek vagy megbízottjának szakmai konzultációt kell kérni, ha

a) helyi védett érték részleges - a karakteréhez illő részek - bontását,

b) helyi védett érték külső

ba) felújítási,

bb) helyreállítás,

bc) bővítési, továbbá

c) a védett építmény

ca) jellegét, megjelenését bármely módon érintő,

cb) az építési telkének terepviszonyait és

cc) az építési telek beépítettségét megváltoztató munkát

kívánja megkezdeni és végezni, és

d) az egyszerű bejelentési eljárással új épület építését, bővítését kívánja végezni a mátyásföldi villák területén (MV), valamint a közúti közlekedési terület (Köu) területével határos építési telkek területén, új épület építése esetén.

Csatolmány Méret
Főépítészi szakmai konzultáció kérelem formanyomtatvány (304.13 KB) 304.13 KB