Ugrás a tartalomra

Főépítészi Ügyfélfogadás és Szakmai Konzultáció

A FŐÉPÍTÉSZ SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE és a SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

A főépítészi szakmai konzultáció kérésre, előre egyeztetett konkrét időpontban történik, mely időpontra előzetesen a 061-40-11-440 telefonszámon lehet bejelentkezni.

A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ papíron alapon, vagy űrlap kitöltésével előzetesen benyújtott dokumentáció alapján történik.

Papír alapú főépítészi szakmai konzultáció kérelem formanyomtatvány

A formanyomtatvány elektronikus úton erre a linkre kattintva is kitölthető és benyújtható, de a tervdokumentációt papír alapon is be kell adni a konzultációt megelőző héten.

A szakmai konzultáció szabályait a Településképi rendelet rögzíti:

V. Fejezet

A településképi-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

28. A szakmai konzultáció szabályai

56. § (1) Az önkormányzat a településképi-védelmi tájékoztatás, a településképi arculati kézikönyv vonatkozó elemeinek megismertetése, valamint a településképi követelmények és a Kerületi Építési Szabályzat, közterület-alakítási terv betartása érdekében szakmai tájékoztatás vagy szakmai konzultáció lehetőségét biztosítja.

(2) A szakmai konzultáció folyamata az ügyfél által a főépítészhez - az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon - benyújtott kérelemre indul. A kérelemhez kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentációt papír alapon kell mellékelni.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell legalább a településképet érintő tervezett tevékenységhez kapcsolódó releváns információkat.

(4) A szakmai konzultáció a kerületi főépítésszel szóban történik.

(5) Szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy a főépítész döntése alapján a helyszínen is lefolytatható.

(6) A konzultációról készült emlékeztetőt a kerületi főépítész nyilvántartásba veszi.

29. A szakmai konzultáció tartásának kötelező esetei

57. § Az építtetőnek vagy megbízottjának szakmai konzultációt kell kérni, ha

a) helyi védett érték részleges - a karakteréhez illő részek - bontását,

b) helyi védett érték külső

ba) felújítási,

bb) helyreállítás,

bc) bővítési, továbbá

c) a védett építmény

ca) jellegét, megjelenését bármely módon érintő,

cb) az építési telkének terepviszonyait és

cc) az építési telek beépítettségét megváltoztató munkát

kívánja megkezdeni és végezni,

d) az egyszerű bejelentési eljárással új épület építését, bővítését kívánja végezni,

e) közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni

ea) vendéglátó-ipari előkert, illetve a közterületen pavilon, árusítóhely létesítése, bővítése, felújítása, elhelyezése esetén,

eb) közterületen álló társas- és szövetkezeti házakhoz tartozó szelektív hulladékgyűjtő edények elhelyezésére szolgáló zárható felépítmények létesítése esetén,

f) napenergiát hasznosító berendezést (napkollektort, napelemet) kíván elhelyezni.

Csatolmány Méret
Főépítészi szakmai konzultáció kérelem formanyomtatvány (304.13 KB) 304.13 KB