Ugrás a tartalomra

Óvodai beiratkozáshoz hasznos információk

HIRDETMÉNY

az óvodai felvételekről a 2020/2021. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az emberi erőforrások minisztere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

  • Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
  • A kötelező felvételt biztosító óvodák a fenntartóval egyeztetett módon, a fenntartótól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszik a felvételi körzetükbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzájuk jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok (személyi azonosító okirat, lakcímkártya) bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor. A felvételről a szülőket az óvodavezetők írásban értesítik.
  • Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után rendelkezik további szabad férőhellyel, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvodavezető beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.
  • A sajátos nevelési igényű gyermekeket a Szakértői Bizottság által kijelölt óvoda 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdése szerint a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban az Önkormányzat által fenntartott, vagy más óvodába.

Az óvodai jelentkezés/beiratkozás időpontja: 2020. április 13-17.

A beiratkozáshoz szükséges iratok, azok bemutatásának módja:

  • A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének védelme, valamint a személyes érintkezések számának csökkentése érdekében a XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodákba a beiratkozás az erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével, és annak a körzetes óvodába e-mailen történő megküldésével, vagy a körzetes óvoda postaládájába történő bedobásával történik. A jelentkezési lapok elérhetőek az  Önkormányzat által fenntartott Óvodák honlapján.
  • A gyermek első óvodai nevelésének napján a szülő köteles bemutatni a következő okiratokat: a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (Rendelet 20. § (3) bekezdés), nem magyar állampolgár kiskorú gyermek esetében az igazoló okiratot arról, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. § (1) – (2) bekezdés).

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodák:

Cinkotai Huncutka Óvoda

Székhelye: 1164 Budapest, Ostoros út 6-8.                        E-mail címe: ostoros.ovoda@gamesz16.hu

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda

Székhelye: 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.          E-mail címe: gyerekkucko.ovoda@gamesz16.hu

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda

Székhelye: 1162 Budapest, Péterke u. 10-12.                     E-mail címe: margareta.ovoda@gamesz16.hu

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda

Székhelye: 1165 Budapest, Baross G. u. 32-36.                 E-mail címe: fecskefeszek.ovoda@gamesz16.hu

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda

Székhelye: 1163 Budapest, Cziráki u. 8-10.                         E-mail címe: napsugar.ovoda@gamesz16.hu

Sashalmi Manoda Óvoda

Székhelye: 1163 Budapest, Könyvtár u. 26.                        E-mail címe: manoda.ovoda@gamesz16.hu

Szentmihályi Játszókert Óvoda

Székhelye: 1161 Budapest, Baross u. 141.                            E-mail címe: jatszokert.ovoda@gamesz16.hu

Az óvodák felvételi körzete, az óvodák adatai, valamint a jelentkezés/beiratkozás részletes leírása a XVI. kerületi Önkormányzat honlapján megtalálhatóak - www.bp16.hu.

 

 

 

 

Csatolmány Méret
Adatlap_beiratkozashoz.docx (21.81 KB) 21.81 KB
Hirdetmeny.docx (25.79 KB) 25.79 KB
Ovodai_korzetek.xls (186.5 KB) 186.5 KB
Onkormanyzat altal fenntartott ovodak elerhetosegei.docx (20.77 KB) 20.77 KB
Sajatos nevelesi igenyu gyerekek integralasa.docx (12.89 KB) 12.89 KB
Szuloi_szandeknyilatkozat.docx (18.23 KB) 18.23 KB