Ugrás a tartalomra

Központi Címregiszter

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.

Cím akkor keletkezik, ha valamennyi címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe, akkor szűnik meg, ha valamennyi címadatát törölték a központi címregiszterből, és módosul, ha valamely címeleme megváltozik.

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat.

Helyrajzi számhoz tartozó cím rendezésének, illetve Hatósági bizonyítvány (Címigazolás) kérése

Az eljárásnak megfelelő papír alapú formanyomtatvány kitöltésével - és ahhoz a formanyomtatványon jelzett, rendelkezésre álló mellékletek másolatának csatolásával együtt - lehet a kérelmet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában - ügyfélfogadási időben - személyesen, vagy postai úton kell elküldeni a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Az eljárás illetékmentes.

A formanyomtatvány elektronikus úton erre a linkre kattintva is kitölthető és benyújtható

Vonatkozó jogszabályok: